CRUST

Common Repository of the University of Science and Technologies

Welcome to the Common Repository of the University of Science and Technologies (CRUST)!

CRUST is an electronic archive created to publish, accumulate, store and provide free full-text access to publications.

These publications have a scientific, educational, and methodological purpose. They are created by teachers, researchers, employees, graduate students, or students of the university (student publications are published with the review of a supervisor).

CRUST also provides university employees with the opportunity to publish their own scientific papers.

For contacts: [email protected]

The institutional repository of the Ukrainian State University of Science and Technologies

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Підвищення надійності колісних пар рухомого складу в післяремонтний період відповідно до вимог інтерперабельності
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Панчишин, Андрій Володимирович
UKR: Магістерська дипломна робота на тему «Підвищення надійності колісних пар рухомого складу в післяремонтний період відповідно до вимог інтерперабельності», вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури із 12 найменувань, писку умовних скорочень. Загальний обсяг роботи складає 78 сторінки. Актуальність проблеми. В сучасних умовах євроінтеграції України необхідно приділити значну увагу взаємодії рухомого складу з рухомим складом європейських країн. Взаємодія залізниць включає в себе відповідність колії, рухомого складу, стандартів безпеки, електрифікації, інфраструктури та інше. Також і ремонтна база та база обслуговування рухомого складу має відповідати вимогам інтерперабельності які затвердженні у відповідних нормативних документах. Одним з найвідповідальніших елементів рухомого складу є його ходова частина, а саме колісні пари, які постійно взаємодіють з верхньою будовою колії, що безпосередньо впливає на безпеку руху. Тому в даній роботі виконаний аналіз несправностей колісних пар, розглянуті вимоги до колісних пар в різних європейських країнах та виконаний розрахунок надійності колісних пар після ремонту. Об'єктом дослідження у магістерській дипломній роботі є процес формування колісних пар після ремонту у відповідності до вимог інтерперабельності. Предметом дослідження є методи ремонту та формування колісних пар рухомого складу у відповідності до нормативних документів та стандартів. Метою роботи є розрахунок параметрів колісної пари рухомого складу в післяремонтний період з урахуванням європейських норм. Для досягнення мети поставлені такі задачі: − виконати огляд та аналіз несправностей колісних пар; − огляд сучасних європейських вимог до колісних пар різних типів; − виконати розрахунок міцності елементів колісної пари. Методи дослідження. Для вирішення сформульованих завдань використано сучасні методи математичного та тривимірного твердотільного моделювання. При моделюванні і розрахунку міцності пресової посадки та міцності осі після обточування використовувався програмний пакет SolidWorks Simulation. Матеріал дослідження. Розрахунки виконанані на основі вимог інтерпорабельності «Analysis of the basic parameters for maintaining the technical and operational compatibility of the 1520 mm and 1435 mm gauge rail systems at the commonwealth of independent states (cis)-european union (eu) border subsystem: rolling stock. Passenger carriages». Наукове значення. Наукова значущість роботи полягає у розрахунку колісних пар що експлуатуються на території України згідно вимог інтерпорабельності. Даний метод дослідження можна застосовувати для будь-яких типів рухомого колісних рухомого складу. Практична значимість. Практична значимість полягає у покращенні технології ремонту колісних пар рухомого складу з урахуванням умови міцності. Положення, які виносяться на захист. Огляд та аналіз методів формування колісних пар. Вимоги до колісних пар в європейських країнах. Розробка математичної твердотільної моделі колісної пари.
Item
Підвищення ефективності міжнародних зернових перевезень зернових вантажів в сучасних умовах
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Оленко, Роман Васильович
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 5 розділів та загальних висновків. Робота включає 37 рисунків та 3 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 109 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 47. Об'єктом дослідження виступають процеси експлуатації парку вагонів- зерновозів та відповідних інших технічних засобів (зерно- контейнери) під час перевезення зерна в міжнародних залізничних перевезеннях. Метою даної роботи є підвищення ефективності міжнародних залізничних перевезень зернових вантажів залізничним транспортом виходячи з сучасних умов за рахунок оновлення рухомого складу приватними інвесторами та удосконалення технології організації перевезень зерна. Предметом дослідження є взаємозв'язки між умовами експлуатації парку власних вагонів-зерновозів та показниками економічної ефективності інвестиційного проекту з врахуванням можливих ризиків. Область застосування – залізничні перевезення зернових вантажів на експорт до морських портів України, Польщі, Румунії та великих транспортно- логістичних хабів країн ЄС. Автором роботи виконано та проведений аналіз сучасного стану транспортних коридорів, їх зміну внаслідок війни в Україні, парк вантажних вагонів та технічних засобів для здійснення та забезпечення технології перевізного процесу, а також технології перенавантаження зернових культур до порту та на експорт. зернових культур при здійснення перевізного процесу на АТ «Укрзалізниця» та іншими видами транспорту. Підсумовуючи свою роботу автор зробив висновок, що для організації руху поїздів для перевезення зернових вантажів в міжнародному сполученні потрібно підходити комплексно і враховувати багато факторів, які були досліджені в даній роботі.
Item
Дослідження напрямків та способів модернізації пасажирського депо по ст. Чернівці з урахуванням вимог інтероперабельності
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Одеський, Владислав Костянтинович
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 20 рисунків та 1 таблицю. Загальний обсяг дипломного проекту становить 78 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 23. Об'єктом дослідження у цій роботі виступають процеси та фактичні роботи , які виконуються при експлуатації пасажирських вагонів в депо Чернівці та його підрозділі по ст. Івано- Франківськ під час здійснення пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні. Область застосування – пасажирські залізничні перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученні. При проведенні досліджень було узгодження та уніфікація технічних рішень у галузі технічного обслуговування пасажирських вагонів по пасажирському депо Чернівці та дільниці по станції Івано-Франківськ. В результаті виконання даної магістерської роботи буде запропоновано напрями та способи, які необхідно виконати під час проведення модернізації пасажирського депо Чернівці та його підрозділу по ст. Івано-Франківськ з урахуванням сучасних вимог та вимог інтероперабельності.
Item
Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024)
UKR: У збірнику наукових праць наведені матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій». Збірник наукових праць становить інтерес для наукових працівників, викладачів, фахівців з інтелектуальної власності та управління проєктами, а також студентів.
Item
Підвищення ефективності технічного обслуговування вантажних вагонів власності АТ «Укрзалізниця» за нормами безпеки
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Неходінко, Валентина Володимирівна
UKR: Магістерська робота складається з вступу, 8-ми розділів основної частини і висновків. Загальний обсяг тексту – 120 сторінок: основний текст – 102 сторінки, бібліографія - 53 найменування, 2 таблиці, 50 рисунків. Метою роботи є пошук шляхів удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, що застосовується на українських залізницях на основі детального аналізу досвіду країн Європейського Союзу, США та ін. для підвищення її ефективності та забезпечення безпеки руху при виконанні як внутрішніх, так і міжнародних перевезень. Автором роботи виконано наступне: - проаналізовані основні причини залізнично-транспортних пригод, які ставалися на залізницях України на протязі останніх п’яти років; - досліджено впливу людського фактора у системі «людина-вагон» ; - розглянуті основні види системи технічного обслуговування та ремонту рухомого складу; - проаналізована система технічного обслуговування вантажних вагонів на українських залізницях; - досліджена організація технічного обслуговування і ремонту вагонів за кордоном; - розглянуті сучасні системи моніторингу технічного стану рухомого складу в експлуатації та ремонті; - визначені шляхи удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів українських залізниць. Також у роботі виконані розрахунки з дослідження випливу помилок оглядача вагона – не виявлення повзуна на колісній парі на можливість настання залізнично-транспортної пригоди.