Випуск 02 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Моделювання процесу розпуску составів за наявності вагонів, які заборонено спускати з гірки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Журавель, Вячеслав Вікторович; Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: Формалізовано процес направлення на сортувальну колію відчепа з вагонами, які заборонено спускати з гірки без локомотива, що дозволяє підвищити якість імітаційного моделювання розпуску составів.
 • Item
  Моделирование работы систем станционной автоматики в эргатических имитационных моделях железнодорожных станций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Вернигора, Роман Витальевич; Березовый, Николай Иванович; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Представлена методика функционального моделирования систем станционной автоматики в эргатических моделях железнодорожных станций. Предложенная методика может быть использована при построении имитационных тренажеров для диспетчерского персонала железных дорог, а также автоматизированных систем оценки проектных решений.
 • Item
  Економічна ефективність впровадження логістичних систем збору та розподілу вантажів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Таранець, Єлізавета Ігорівна; Таранець, Ольга Ігорівна; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Розглянуто питання економічної доцільності впровадження та розвитку системи збору на розподілу вантажів з метою підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності функціонування та взаємодії залізничного та автомобільного транспорту.
 • Item
  Основні шляхи розвитку вантажних перевезень залізниць України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Переста, Галина Іванівна; Мазуренко, Олександр Олександрович; Музикін, Михайло Ігорович
  UKR: Розглянуто можливі шляхи розвитку вантажних перевезень залізничного транспорту України. Визначено основні задачі, які необхідно вирішити при реалізації кожного з можливих напрямків.
 • Item
  Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок управління параметрами вантажних поїздопотоків
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Мозолевич, Григорій Якович; Козаченко, Дмитро Миколайович; Чибісов, Юрій Віталійович; Мозолевич, В. О.
  UKR: В статті запропоновано за рахунок управління параметрами маси та довжини поїздів зменшити загальні витрати учасників логістичного ланцюгу вантажопотоків.
 • Item
  Анализ состояния пригородных перевозок на железнодорожном транспорте Украины
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Коробьева, Руслана Геннадиевна; Руденко, Неонила Васильевна; Киреева, Е. Ю.
  RUS: В статье выполнен анализ пригородных перевозок железнодорожным транспортом. Рассмотрены основные причины убыточности пригородных перевозок.
 • Item
  Проблемы управления парками грузовых вагонов в условиях реформирования железнодорожного транспорта
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Германюк, Ю. В.
  RUS: Рассмотрены проблемы функционирования железнодорожного транспорта в условиях эксплуатации вагонов различных собственников.
 • Item
  Ефективні режими гальмування відчепів на сортувальних гірках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Козаченко, Дмитро Миколайович
  UKR: Формалізована та вирішена задача вибору режимів гальмування відчепів як задача пошуку таких швидкостей їх виходу з гальмових позицій, що забезпечують мінімальну величину вікон на сортувальних коліях та мінімальний ризик нерозділення відчепів на стрілках при заданому рівні безпеки сортувального процесу.
 • Item
  Вибір оптимальних маршрутів руху вантажних поїздопотоків у залізничному вузлі з урахуванням насиченості пропускної спроможності ділянок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Чибісов, Юрій Віталійович
  UK: Визначено витрати часу, витрати механічної роботи та вартість пропуску вантажних поїздів різної маси по ділянках Дніпропетровського залізничного вузла. Виконано дослідження впливу завантаженості ділянок вузла на основні показники руху поїздів. Встановлено величину раціонального заповнення головного ходу Дніпропетровського залізничного вузла.
 • Item
  Исследования и оценка влияния скорости роспуска составов на показатели работы сортировочного комплекса
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Бобровский, Владимир Ильич; Колесник, Антон Игоревич
  RU: В настоящей работе приведены результаты исследований, которые позволяют установить степень влияния скорости роспуска составов на качество сортировочного процесса. Используя методы имитационного моделирования, найдена взаимосвязь между скоростью роспуска и количеством, величиной окон между отцепами на путях сортировочного парка, скоростью соударения отцепов, числом включений замедлителей тормозных позиций.
 • Item
  Анализ числа разделений отцепов в составах, расформируемых на действующих сортировочных горках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Бобровский, Владимир Ильич; Кудряшов, Андрей Вадимович
  RUS: Выполнен статистический анализ числа разделений отцепов в составах, расформируемых на существующих сортировочных горках. Получены зависимости общего и удельного количества разделений от числа отцепов в составе для действующих сортировочных горок.
 • Item
  Аналіз впливу оперативного формування двогрупних поїздів на окремі показники плану формування технічних станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Божко, Микола Павлович; Мазуренко, Олександр Олександрович
  UKR: Виконано дослідження оперативного керування організацією вагонопотоків у поїзди на залізничному напрямку. Обґрунтовано доцільність впровадження раціонального поєднання формування одногрупних та двогрупних поїздів з метою прискорення доставки вантажів. Умовою для прийняття рішення щодо визначення категорії окремого поїзда запропоновано величину періоду планування. Визначено економічний ефект від впровадження оперативного керування.
 • Item
  Визначення оптимального варіанту розподілу сортувальних колій між призначеннями вагонопотоків
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Березовий, Микола Іванович; Пожидаєв, С. О.; Буров, Віктор Семенович
  UKR: Розглянуто новий метод пошуку оптимального розподілу колій у парку накопичення составів технічних станцій між призначеннями плану формування поїздів. В якості критерію оптимізації обрано мінімум експлуатаційних витрат, пов'язаних з поїздоутворенням.