Випуск 33

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Вип. 33 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Статическое и конструктивное решение стыков панельных объектов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Лучко, Иосиф Иосифович; Цибеленко, П. П.; Лембак, М. В.
  UK: Проведені експериментальні дослідження «сухих» стиків з болтовим з’єднанням показали, що у них були значно більші деформації, ніж у стиках з бетонним заповненням. З точки зору більшої деформативності, «сухі» стики при критичних навантаженнях більш надійні, ніж стики, заповнені бетоном.
 • Item
  Испытания пролётных строений мостов медленно движущейся нагрузкой
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Сухоруков, Борис Дмитриевич
  RU: Отмечены особенности и преимущества испытаний мостовых конструкций медленно движущейся нагрузкой. Предложен алгоритм вычислений ординат натурных линий и поверхностен влияния по данным таких испытаний.
 • Item
  Оцінка економічної ефективності експлуатації штучних споруд
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Соломка, Валентина Іванівна
  UK: В статті викладено основні положення визначення економічної ефективності експлуатації штучних споруд. Наведено розрахункові формули затрат на заміну і ремонт штучних споруд за двома варіантами експлуатації: подовження довговічності та підвищення надійності. А також визначено економічний ефект від прийняття більш доцільного рішення для подальшої експлуатації споруди.
 • Item
  Курс на усиление и реконструкцию эксплуатируемых искусственных сооружений железных дорог Украины
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Блохин, С. Е.; Солдатов, Ким Иванович
  RU: Публикация посвящена вопросам состояния искусственных сооружений на железных дорогах Украины, содержания, реконструкции, усиления и продления срока эксплуатации.
 • Item
  Совершенствование методов диагностики и способов регенерации железобетонных конструкций автодорожных мостов при обеспечении их эксплуатационной надежности и долговечности
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Савчинский, Борис Васильевич
  RU: На основе анализа существующих методов диагностики и способов регенерации железобетонных конструкций мостов предложены рекомендации по внедрению новых современных технологий восстановления железобетонных конструкций мостов при обеспечении их эксплуатационной надежности и долговечности.
 • Item
  Моделирование колебаний балочных железнодорожных мостов в среде объектно-ориентированного программирования delphi
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Распопов, Александр Сергеевич; Артемов, Виталий Евгеньевич; Русу, Сергей Павлович
  RU: Описаны основные этапы создания программного комплекса для расчета статики и динамики стержневых и балочных конструкции железнодорожных мостов на основе объединения методов конечных элементов и уравнении динамики твердого тела.
 • Item
  Дослідження сучасних підходів щодо забезпечення будівельного виробництва трудовими ресурсами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Радкевич, Анатолій Валентинович; Новохатько, Катерина Юріївна
  UKR: Досліджено вплив ресурсного забезпечення на визначення виробничої спроможності будівельної організації.
 • Item
  Застосування системного підходу ресурсного забезпечення при ремонті мостів та шляхопроводів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Пшінько, Олександр Миколайович; Радкевич, Анатолій Валентинович; М'якенька, Ірина Валеріївна
  UKR: У статті проведено аналіз існуючих систем при вирішенні задач цільового призначення, системного опису будівельного виробництва та виникнення нового напрямку — системотехніки будівництва. Досліджено можливість застосування системного підходу при ресурсному забезпеченні ремонту мостів та шляхопроводів.
 • Item
  Перспективи використання відходів гірничо збагачувальних комбінатів у виробництві важких бетонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Нікіфорова, Наталія Анатоліївна
  UK: Показано можливість ефективного використання відходів гірннчо-збагачувальннх комбінатів для виробництва важких бетонів.
 • Item
  Проектирование составов легких бетонов со вторичными ресурсами Днепровского региона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Нетеса, Николай Иванович; Паланчук, Дмитрий Викторович
  UK: Розглянуто проблеми утилізації місцевих вторинних продуктів промисловості в легких бетонах та підвищення ефективності використання цементу забезпеченням раціонального зернового складу компонентів.
 • Item
  Числові та аналітичні методи розрахунку мостових конструкцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Лучко, Йосип Йосипович; Ігнатишин, М. І.
  UK: У статті розглянуто числові та аналітичні методи розрахунку напружено-деформованого стану мостових конструкцій. Сформульовано постановку задачі підвищення надійності та точності числового метода та спосіб її вирішення шляхом проведення розрахунків у двох базисах. Отримано аналітичний розв’язок диференціального рівняння деформації залізобетонної плити, що знаходиться під дією системи локальних навантажень.
 • Item
  Уточнений розрахунок і дослідження напружено-деформованого стану балки при згині
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Лучко, Йосип Йосипович; Добрянський, І. М.
  UK: У статті наводиться розв'язок задачі теорії пружності про згин балки, яка будується з врахуванням наявності скінченних опорних ділянок, які сприймають тимчасове навантаження в околі торця балки, де можуть виникати і розповсюджуватись тріщини.
 • Item
  Эпоха новых технологий на службе у мостовых конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Ключник, Сергей Владиславович
  RUS: В данной работе приводятся возможности защиты мостовых конструкций от коррозии с помощью термического напыления алюминия или цинка, которое обеспечивает длительную защиту (около 50 лет).
 • Item
  Исследование собственных колебаний несимметричных неразрезных пролетных строений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Железняк, Глеб Сергеевич; Солдатов, Ким Иванович
  RU: В работе на примере неразрезнных пролетных строений мостов исследовано влияние несимметричности схемы на частоты и формы собственных колебаний. Показано, что при определенных длинах пролетов регулярных схем возможно их использование для определения частот пролетных строений.
 • Item
  Изгиб балок, соединенных упругими связями и лежащих на упругом основании
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Брынза, Анатолий Александрович
  UK: Розглядається згин балок на пружній основі, сполучених між собою пружними зв'язками. При розрахунку застосовується спосіб, запропонований в роботах В. А. Лазаряна і С. Л. Конашенка. Він заснований на застосуванні узагальнених функцій.
 • Item
  Современные подходы при выборе систем защиты транспортных сооружений от воздействий, вызванных перемещениями, и обеспечение их долговечности
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Бреслер, M. M.; Косяк, Виктория Николаевна
  RU: Представлена концепция и новые разработки компании «Maurer Soehne», предназначеные для защиты транспортных сооружений от воздействий, вызванных перемещениями, и обеспечение их безопасной длительной эксплуатации.
 • Item
  Напряженно-деформированное состояние основных конструкций мостового перегружателя
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Барбас, Иосиф Гдальевич; Бойко, Петр Петрович
  UK: Розглянуто загальні відомості про металоконструкції мостових перевантажувачів і нормативні навантаження.
 • Item
  Призвание – наука (90-летию со дня рождения Николая Герасимовича Бондаря посвящается)
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Складановская, М. Г.; Распопов, Александр Сергеевич; Рыкина, Вера Леонтьевна
  RU: В статье проанализированы творческий путь и научно-педагогическая деятельность академика HAH Украины Н. Г. Бондаря в контексте социально-политических событий XX века.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна