Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації

Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ
Abstract
UKR: Розглянуто питання формування нових моделей розвитку і вдосконалення бібліотек вищих навчальних закладів. Наведено перелік моделей бібліотек та сформовано їхні основні ознаки. Розроблено структуру моделі інформатизації бібліотеки ВНЗ.
RUS: Рассмотрены вопросы формирования новых моделей развития и совершенствование вузовских библиотек. Приведен перечень моделей библиотек и сформированы их основные признаки. Разработана структура модели информатизации библиотеки вуза.
ENG: The problems of the formation of new development patterns and the problems of the improvement of the higher educational institutions were considered. It was given the enumeration of the library patterns and their main features were formed. The structure of the informatization pattern of the library of the higher educational institution was carried out.
Description
T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
бібліотека вищого навчального закладу, модель розвитку бібліотеки, інформатизація бібліотек, структура моделі інформатизації бібліотеки, библиотека вуза, модель развития библиотеки, информатизация библиотек, структура модели информатизации библиотеки, university library, model library development, informatization of libraries, model structure information library, НТБ
Citation
Колесникова, Т. О. Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації : [препринт] / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – С. 49–57.