Ґрунтоущільнювальна машина (патент 101518)

Abstract
UKR: Ґрунтоущільнювальна машина включає базовий елемент (1), робочі органи коткового типу (2, 3), середній робочий орган (10, 11). Новим є те, що базовий елемент (1) встановлений за допомогою амортизаторів (6, 7) та пружин (8, 9) на двох віброкотках (2, 3) з вбудованим віброконтуром, середній робочий орган може бути виконаний у вигляді віброкотка (10) чи віброплити (11) з вбудованим віброконтуром (12, 13), який кріпиться до рамки (14), яка, в свою чергу, встановлюється за допомогою гідроциліндрів підйому (15) та демпферного пристрою (16) з обмежником ходу (17) на напрямних (18) в каретці (19), встановленій на базовий елемент (1) на роликах (20) та шарнірно приєднаній до штоків гідроциліндрів переміщення (23, 24), симетрично опозитно встановлених відносно осі симетрії каретки та шарнірно прикріплених до базового елемента. Технічний результат: підвищення ефективності використання ґрунтоущільнювальної машини при ущільненні ґрунтів, збільшення загальної товщини їх ущільнення за один прохід, створення можливості виконання кількох проходів середнього робочого органа за час одного проходу машини, використання перерозподілу власної маси при переміщенні середнього робочого органа і комбіноване використання вібраційної системи та ущільнювальних робочих органів з циліндричною та плоскою робочими поверхнями.
Description
К. Главацький: ORCID 0000-0003-0921-9845; О. Посмітюха: ORCID 0000-0002-9701-3873
Keywords
МПК E01C 19/28, E01C 19/23, E01C 19/41, дорожньо-будівельні машини, ущільнення ґрунтів, машина для ущільнення дорожніх покрить, основ та ґрунту, підвищення ефективності, патент, КТМ, КПММ
Citation
Ґрунтоущільнювальна машина : пат. 101518 Україна: МПК E01C 19/28, E01C 19/23, E01C 19/41. № a201103351; заявл. 21.03.2011; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. 6 с.