Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ
Abstract
UKR: У статті розглянуті комунікаційні відносини, які виникають при застосуванні різних моделей комунікації в процесі організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ. Відзначається посилення в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів мас-медійної комунікації.
RUS: В статье рассмотрены коммуникационные отношения, возникающие при применении различных моделей коммуникации в процессе организации библиотекой институционного репозитария вуза. Отмечается усиление в деятельности вузовских библиотек масс-медийной коммуникации.
ENG: The article deals with communication relationships as a result of the application of different models of communication in the organization of institutional repository of university. The strengthening of influence of mass communication in university libraries is considered.
Description
T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
бібліотека ВНЗ, библиотека вуза, university library, моделі комунікації, модели коммуникации, model of communication, комунікаційні відносини, коммуникационные отношения, communication relations, електронні форми бібліотек, электронные формы библиотек, electronic forms library, інституційний репозитарій, институциональный репозитарий, institutional repository, інформатизація бібліотек, информатизация библиотек, informatization of libraries, інформатизація освіти, информатизация образования, informatization of education, інформаційне суспільство, информационное общество, information society, комунікативні технології, коммуникативные технологии, communication technology, мас-медійна комунікація, масс-медийная коммуникация, mass media communication, НТБ
Citation
Колесникова, Т. О. Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ / Т. О. Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 15–18.