Моделювання біологічної очистки води на рибній фермі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В даний час більша увага приділяється питанням очищення води. Одним із сучасних напрямків у цій галузі є метод ультрафільтрації. Він досить економічний і ефективний. Однак існує дефіцит розрахункових методів, які можна використовувати при проектуванні установок ультрафільтрації. В магістерської роботі розглядається розробка математичної моделі для оцінювання ефективність очистки води для рибної фермі за допомогою метода ультрафільтрації. Об'єкт дослідження – процес очистки води. Предмет дослідження – розробка математичної моделі для аналізу ефективності роботи установи ультрафільтрації. Мета роботи - розробка математичної моделі розрахунку ультрафільтрації. Метод дослідження - математичне моделювання. Практичне значення - розроблена методика дозволяє скоротити обсяг розрахункових робіт проектувальника.
ENG: Currently, more attention is paid to water purification. One of the modern directions in this field is the method of ultrafiltration. It is quite economical and efficient. However, there is a shortage of calculation methods that can be used in the design of ultrafiltration plants. The master's thesis considers the development of a mathematical model for evaluating the efficiency of water treatment for a fish farm using ultrafiltration. The object of study - the process of water purification. The subject of research is the development of a mathematical model for the analysis of the efficiency of the ultrafiltration facility. The purpose of the work is to develop a mathematical model for calculating ultrafiltration. Research method - mathematical modeling. Practical significance - the developed technique allows to reduce the amount of design work of the designer.
Description
Перевірку на плагіат випускної кваліфікаційної роботи кафедра ГВ робила самостійно
Keywords
математичне моделювання, обчислювальний експеримент, очистка води, ультрафільтрація, computational experiment, mathematical modeling, ultrafiltration, water purification, ВКР
Citation
Побєдьонний Р. П. Моделювання біологічної очистки води на рибній фермі : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник М. М. Біляєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро. Дніпро, 2021. 51 с.