Удосконалення технології обробки транзитних вагонопотоків на технічних станціях

Abstract
UKR: Монографія присвячена питанням підвищення ефективності поїздоутворення на технічних станціях шляхом вибору черговості розпуску составів та оперативного формування двогрупних поїздів. Для вчених, інженерів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту.
RUS: Монография посвящена вопросам повышения эффективности составление поездов на технических станциях путем выбора очередности роспуска составов и оперативного формирования двухгрупных поездов. Для ученых, инженеров, аспирантов, студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта.
Description
О. Бардась: ORCID 0000-0001-8772-9328; О. Мазуренко: ORCID 0000-0001-5591-1790; А. Кудряшов: ORCID 0000-0002-5965-3378
Keywords
монографія, підвищення ефективності, технічні станції, розпуск составів, монография, повышение эффективности, технические станции, роспуск составов, monograph, improving efficiency, technical stations, splitting up of train, КСВ
Citation
Бардась, О. О. Досконалення технології обробки транзитних вагонопотоків на технічних станціях : монографія / О. О. Бардась, О. О. Мазуренко, А. В. Кудряшов ; Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : Стандарт-Сервіс, 2017. – 152 с. – ISBN 978-617-7382-10-1. Наводиться фрагмент тексту.