A Practical English Grammar: Modality and Non-Finite Forms of the Verb

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro National University of Railway Transport. Acad. V. Lazaryan, Dnipro
Abstract
UK: Навчальний посібник охоплює окремі теми англійської граматики, зокрема модальність (модальні дієслова, спосіб дієслова) та неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій), які часто становлять труднощі під час вивчення англійської мови та виконання відповідних перекладів. Посібник містить 125 різнорівневих вправ для відпрацювання вжитку граматичних правил та вдосконалення навичок адекватної іншомовної комунікації. У вправах актуалізується різнопланова сучасна лексика, що сприяє активізації та поповненню словникового запасу студентів-філологів. У посібнику подано додатки, покликані розширити уявлення про функціонування та сферу застосування того чи іншого граматичного явища / структури, а також глосарій граматичних термінів, вживаних у виданні. Навчальний посібник призначений для студентів філологічних спеціальностей в закладах вищої освіти, спеціалізованих мовних школах, а також для самостійного опрацювання ключових елементів граматичної системи англійської мови.
Description
A. Bezrukov: ORCID 0000-0001-5084-6969
Keywords
Англійська практична граматика, English Practical Grammar, Модальність, Modality, Неособові форми дієслова, Non-Finite Forms of the Verb, КФП
Citation
Bezrukov, А. V. Practical English Grammar. Modality and Non-Finite Forms of the Verb. Dnipro : Dnipro National University of Railway Transport. Acad. V. Lazaryan, 2020. 158 p. Fragment of text.