Дослідження та розробка системи контролю стану ліній зв’язку на залізничному транспорті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дисертації досліджується проблема розробки підсистеми контролю та діагностування каналів і кабельних ліній зв'язку. Відмови в цифрових каналах зв'язку і пошкодження кабельних лінії зв'язку вимагають значного часу на їх усунення і призводять до великих економічних витрат і серйозних транспортних інцидентів. Мета дослідження розробка підсистеми контролю та діагностування каналів зв'язку і кабельних ліній зв'язку на мережі оперативно - технологічного зв'язку Укрзалізниці. Об'єкт дослідження – технологія обслуговування кабельних та оптоволоконних ліній зв’язку. Предмет дослідження – телекомунікаційні мережі оперативно - технологічного зв'язку Укрзалізниці. Методи дослідження – статистичний аналіз існуючих програм діагностування каналів зв’язку, дослідження якості каналів за допомогою прогнозування і діагностування, розробка структурної та принципової схеми вимірювального комплексу для контролю кабельних ліній зв’язку.
EN: The dissertation has the problem of developing a control system and diagnostics of channels and cable lines. failures in digital channels the sound and communication of cable lines during the significant hour at the time of the day and to produce great economic vitrates and serious transport incidents. The purpose of the research is to develop a subsystem for control and diagnostics of communication channels and cable communication lines on the network of operational and technological communication of Ukrzaliznytsia. The object of research is the technology of maintenance of cable and fiber-optic communication lines. The subject of research - telecommunication networks of operational - technological communication of Ukrzaliznytsia. Research methods - statistical analysis of existing programs for diagnosing communication channels, research of channel quality by means of forecasting and diagnosing, development of structural and basic scheme of measuring complex for control of cable communication lines.
Description
Keywords
діагностування ліній зв’язку, цифрові станції, канали передачі, система діагностування, кабельні лінії, оптоволоконні лінії, diagnostics of line communication, digital stations, transmission channels, diagnostics system, cable lines, fiber optic lines, ВКР
Citation
Скалько В. В. Дослідження та розробка системи контролю стану ліній зв’язку на залізничному транспорті : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник В. В. Маловічко ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 70 с.