Дослідження стійкості позацентрово стисненого складеного стержня

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В публікації надано рішення задачі стійкості стисненого стержня з використання моделі у вигляді шаруватої системи. Стержні шаруватої балки з’єднані пружними дискретними опорами (планками) або пружним шаром.
RU: В публикации приведено решение задачи устойчивости сжатого стержня с использованием модели в виде слоистой системы. Стержни слоистой балки соединены упругими дискретными опорами (планками) или упругим слоем.
EN: In a publication the decision of task of stability of the compressed bar is resulted with the use of model as the stratified system. The bars of the stratified beam are connected by resilient discrete supports (by slats) or resilient layer.
Description
Keywords
стійкість, стиснений стержень, балка, дискретна опора, устойчивость, сжатый стержень, дискретная опора, stability, compressed bar, beam, discrete supports, КМТ
Citation
Солдатов, К. І. Дослідження стійкості позацентрово стисненого складеного стержня / К. І. Солдатов // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 1. – С. 101–107. – DOI: 10.15802/bttrp2012/25983.