Визначення впливу опору пересуванню і повороту гусеничного тягача на загальний опір руху причіпного катка та глибини просідання малоопорної гусениці при будівництві та ремонті колії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Значення опору пересуванню і повороту гусеничного рушія тягача грунтоущільнючої машини, підраховані за запропонованою методикою, менші приблизно удвічі за ті, що отримані з використанням довідкових рекомендацій, оскільки використовуються уточнені дані.
RU: Значения сопротивления передвижению и повороту гусеничного движителя тягача грунтоуплотняющей машины, подсчитанные по предложенной методике, меньше примерно вдвое от полученных с использованием справочных рекомендаций, поскольку используются уточненные данные.
EN: Values of resistance to the movement and turn of tractor on the caterpillar motion of making more compact machine, calculated on the offered method, less approximately twice from got with the use of help recommendations, as refined data are used.
Description
К. Главацький: ORCID 0000-0002-3353-2543
Keywords
опор, тягач, машина, сопротивления, resistance, tractor, machine, КПММ
Citation
Главацький, К. Ц. Визначення впливу опору пересуванню і повороту гусеничного тягача на загальний опір руху причіпного котка та глибини просідання малоопорної гусениц при будівництві та ремонті колії / К. Ц. Главацький, В. М. Проскурня // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 17. – С. 86–89. – DOI: 10.15802/stp2007/17568.