Спорудження станції метрополітену колонного типу із збірного залізобетону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В магістерській роботі виконано аналіз впливу геологічних та гідрогеологічних умов будівництва на технологію спорудження станції із збірного залізобетону. Виконані розрахунки колонної станції метрополітену глибокого закладення із збірного залізобетону. Проведене обґрунтування технології спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення із залізобетонних блоків з використанням тимчасового кріплення. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в умовах розробки породи буро-вибуховим способом при спорудженні станції метрополітену. Мета роботи полягає в обґрунтуванні технології спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення із залізобетонних блоків з використанням тимчасового кріплення. Об’єкт дослідження – станція метрополітену глибокого закладення колонного типу із збірного залізобетону. Предмет дослідження – технологія будівництва колонної станції метрополітену глибокого закладення із збірного залізобетону. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
EN: In the master's thesis the analysis of influence of geological and hydrogeological conditions of construction on technology of construction of station from precast concrete is executed. Calculations of the deep contour interval metro station made of precast reinforced concrete have been performed. The substantiation of the technology of construction of the column metro station of the deep contour interval from reinforced concrete blocks with use of temporary support is carried out. The basics of labor protection and safety in emergency situations in the conditions of rock development by drilling and blasting method during the construction of a metro station have been developed. The purpose of the work is to substantiate the technology of construction of a deep contour interval column station from reinforced concrete blocks with the use of temporary support. The object of research is a metro station of deep contour interval of the column type of precast concrete. The subject of research is the technology of construction of a deep-seated metro column station from precast concrete. The research method is the finite element method.
Description
Keywords
метрополітен, колонна станція метрополітену, глибоке закладення, залізобетонні блоки, буро-вибухові роботи, охорона праці, metro, column metro station, deep foundation, reinforced concrete blocks, drilling and blasting works, labor protection, ВКР
Citation
Поташник Р. О. Спорудження станції метрополітену колонного типу із збірного залізобетону : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник В. П. Купрій ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 62 с.