Авторське право в ЄС: від гармонізації до протиріч

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Київ
Abstract
UKR: У статті досліджено шляхи удосконалення механізму боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності, засади модернізації національної системи інтелектуальної власності.
ENG: The article examines ways to improve the mechanism of combating crime in the field of intellectual property, the principles of modernization of the national intellectual property system.
Description
І. Гордєєва: ORCID 0000-0002-2019-2527
Keywords
інтелектуальна власність, авторське право, права інтелектуальної власності, службові твори, військовий стан, intellectual property, copyright, intellectual property rights, works created in the course of employment, state of emergency, КІВтаУП (ІПБТ)
Citation
Гордєєва І. О. Авторське право в ЄС: від гармонізації до протиріч. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : Матеріали XІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, (Київ, 12 жовтня 2023 р.). Київ : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2023. С. 181–184.