Методика оцінки перспективності юних футболістів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Abstract
UK: У статті представлена методика оцінки перспективності юних футболістів по ефективності їх попередньої підготовки. Науково обґрунтовано методика навчання технічним прийомам у футболі учнів ДЮСШ, визначена мотивація і інформативні показники в навчанні руховим умінь юних спортсменів 10-12 років, створений алгоритм навчання технічним прийомам і на цій основі розроблена методика диференційованого визначення перспективності юних футболістів в процесі зайняття футболом.
RU: В статье представлена методика оценки перспективности юных футболистов по эффективности их предшествуюшей подготовки. Научно обоснована методика обучения техническим приёмам в футболе учеников ДЮСШ, определена мотивация и информативные показатели в обучении двигательных умений юных спортсменов 10-12 лет, создан алгоритм обучения техническим приёмам и на этой основе разработана методика дифференцированного определение перспективности юных футболистов в процессе занятия футболом.
EN: In the article methodology of estimation of perspective of young footballers is presented on efficiency of their preceding preparation. Methodology of educating to the technical receptions is scientifically reasonable in football of students of ДЮСШ, motivation and informing indexes are certain in educating motive abilities of young sportsmen 10-12, the algorithm of educating to the technical receptions is created and on this basis methodology of the differentiated determination of perspective of young footballers is worked out in the process of engading in football.
Description
Keywords
тести, швидкість, спритність, підготовленість, здібності, тесты, быстрота, ловкость, подготовленность, способность, tests, speed, adroitness, preparations, ability, КФВ
Citation
Дутко, Т. Р. Методика оцінки перспективності юних футболістів / Т. Р. Дутко: [препринт] // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 10 (51). – C. 43–49.