Technical Losses of the Recovered Electric Energy in DC Traction Power Supply System

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract
EN: The efficiency of the recuperative braking of DC electric rolling stock is analyzed in the article. The monitoring of voltages and currents was done for the trains EPL2T and locomotives VL8 in the traction and the recuperative braking modes. The basic, additional and the total technical losses of the recuperated energy were calculated for DC traction power system. The statistical and theoretical distributions of the RMS current, the additional and total losses were drawn and the basic probabilistic coefficients were calculated for them.
UK: В статті проаналізована ефективність застосування рекуперативного гальмування електрорухомим складом постійного струму. Моніторинг напруг та струмів виконано для електропоїздів ЕПЛ2Т та електровозів ВЛ8. Розраховано основні, додаткові та повні технологічні втрати енергії рекуперації в тяговій мережі постійного струму. Побудовано статистичні та теоретичні розподіли діючого струму, додаткових та повних втрат енергії рекуперації, а також розраховано основні імовірнісні показники.
RU: В статье проведен анализ эффективности применения рекуперативного торможения электроподвижным составом постоянного тока. Мониторинг напряжений и токов выполнено для электропоездов ЕПЛ2Т и электровозов ВЛ8. рассчитаны основные, дополнительные и полные технологические потери энергии рекуперации в тяговой сети постоянного тока. Построены статистические и теоретические распределения действующего тока, дополнительных и полных потерь энергии рекуперации, а также рассчитано основные вероятностные показатели.
Description
А. Nikitenko: ORCID 0000-0002-6426-5097
Keywords
recuperation, electric energy, traction power system, losses, stochastic process, current, рекуперація, електроенергія, тягова система, втрати, випадковий процес, струм, рекуперация, электроэнергия, тяговая система, потери, случайный процесс, ток, KТЕМ
Citation
Nikitenko A. V. Technical Losses of the Recovered Electric Energy in DC Traction Power Supply System. Computational Problems of Electrical Engineering. 2013. Vol. 3, № 2. P. 71–76. Full text.