Розрахунок системи електропостачання для частини енергетичної системи між підстанціями 220 кВ Тухля тягова опорна-Любинці тягова проміжна. Мала вітроенергетика України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 84с., 23 рис., 27 табл., 7 джерел. Об’єкт розробки –частина енергетичної системи між підстанціями 220 кВ Тухля - Любинці тягова проміжна. Мета роботи – розрахунок системи електропостачання між підстанціями 220 кВ Тухля - Любинці тягова проміжна. Для досягнення даної мети виконано розрахунок навантажень на систему тягового електропостачання, вибір контактної мережі, проведено механічний розрахунок контактної підвіски, розрахунок струмів короткого замикання та вибір основного обладнання тягової підстанції, виконано проектування сонячної електростанції, розрахунок кабельної лінії електропересилання та вибір параметрів релейного захисту кабельної лінії. Результатами роботи являються визначені значення струмів фідерів та підстанцій, струмів короткого замикання на всіх приєднаннях, вибір трансформаторів, вимикачів та роз’єднувачів, визначення обладнання для сонячних станцій. Дані результати можуть стати основою для розробки системи електропостачання між підстанціями Тухля - Любинці тягова проміжна.
ENG: Explanatory note to the bachelor's qualification thesis: 84 pages, 23 figures, 27 tables, 7 sources. The object of development is a part of the power system between the 220 kV Tukhlya - Lyubyntsi traction intermediate substations. The purpose of the work is to calculate the power supply system between the 220 kV Tukhlia - Lyubyntsi traction intermediate substations. To achieve this goal, the calculation of the loads on the traction power supply system, the selection of the catenary network, the mechanical calculation of the contact suspension, the calculation of short-circuit currents and the selection of the main equipment of the traction substation, the design of the solar power plant, the calculation of the power transmission cable line and the selection of the relay protection parameters of the cable line were performed. The results of the work are the determined values of feeder and substation currents, short-circuit currents at all connections, selection of transformers, switches and disconnectors, determination of equipment for solar stations. These results can become the basis for the development of the power supply system between the Tukhlia - Lyubyntsi traction intermediate substations.
Description
Keywords
електропостачання, контактна мережа, сонячна електростанція, релейний захист, вітроенергетика, power supply, contact network, solar power plant, relay protection, wind power, ВКР, КІСЕ
Citation
Гричаненко В. В Розрахунок системи електропостачання для частини енергетичної системи між підстанціями 220 кВ Тухля тягова опорна-Любинці тягова проміжна. Мала вітроенергетика України : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступення бакалавра : спец.141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка / наук. керівник А. В. Антонов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 86 с.