Екологічні аспекти діяльності університетських бібліотек

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Завдання бібліотек сприяти виробленню в різних категорій населення екологічного стилю мислення. Основною умовою зміни ставлення до навколишнього середовища є екологічна освіта. Університетські бібліотеки створюють можливості для ефективного використання інформаційних ресурсів, в тому числі, і з екологічних питань, відіграють важливу роль в екологічній освіті та вихованні екологічної свідомості користувачів.
ENG: The task of libraries is to promote the development of an ecological style of thinking in various categories of the population. Environmental education is the main condition for changing attitudes towards the environment. University libraries create opportunities for effective use of information resources, including on environmental issues, play an important role in environmental education and raising the environmental awareness of users.
Description
V. Yunakovska: ORCID 0000-0002-7448-9625, T. Shytikova: ORCID 0000-0003-2773-818X, O. Matvieieva: ORCID 0000-0002-2616-0454
Keywords
університетські бібліотеки, інформаційна підтримка, екологія, екологічна культура, university libraries, information support, ecology, ecological culture, НБ
Citation
Юнаковська В. В., Шитікова Т. М., Матвєєва О. В. Екологічні аспекти діяльності університетських бібліотек. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26671/15205.