CRUST

Common Repository of the University of Science and Technologies

Welcome to the Common Repository of the University of Science and Technologies (CRUST)!

CRUST is an electronic archive created to publish, accumulate, store and provide free full-text access to publications.

These publications have a scientific, educational, and methodological purpose. They are created by teachers, researchers, employees, graduate students, or students of the university (student publications are published with the review of a supervisor).

CRUST also provides university employees with the opportunity to publish their own scientific papers.

For contacts: [email protected]

The institutional repository of the Ukrainian State University of Science and Technologies

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Архітектурне рішення для веб-додатку DDP (Diploma Defense Project) для документування процесу екзаменування
(Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2022) Андрюхіна, Маргарита Василівна; Селівьорстова, Тетяна Віталіївна
UKR: Стаття присвячена розробці архітектури програмного забезпечення. Головним завданням запропонованої архітектури є цифровізація роботи членів екзаменаційної комісії, більш швидкої обробки документації в процесі захисту. Технічна можливість зменшити навантаження на секретаря комісії існує вже сьогодні. В міру збільшення кількості студентів-випускників, важливості вчасного документування та перевірки інформації актуальним постало питання формування відповідної документації в процесі захисту за допомогою певного програмного забезпечення. Як свідчить практика розвинених країн, саме широке використання цифрових технологій (у сферах виробництва, фінансів, державного управління, соціального обслуговування тощо) забезпечує суттєве підвищення ефективності економічної діяльності та якості суспільного життя. Україна також стала на шлях цифровізації, про що свідчить Прийняття у 2018 році Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердженому плані заходів щодо її реалізації. Робота секретаря екзаменаційної комісії являє собою рутину з ведення документації: ведення протоколів, формуванню звітів, підрахунок статистичних даних. Щоб спростити роботу членів комісії є можливість практичного застосування такої інновації - як проєкт DDP (diploma defense project). Проєкт у статті запропоновано розробити за допомогою фреймворка Ruby on Rails. Ruby входить до складу більшості дистрибутивів ОС Linux, поставляється з Mac OS X і доступна для користувачів інших операційних систем. Станом на серпень 2022 року Ruby входить до топ 20 найпопулярніших мов програмування за версією авторитетного спеціалізованого рейтингу Tiobe. У статті також описаний процес створення архітектурного рішення для проєкту DDP, описані рекомендаційні технології для його створення, а також наведені UML діаграми, що більш детально описують архітектуру проєкту.
Item
Дослідження ефективності платформ управління обчислювальними сервісами при організації Fog computing
(Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2022) Островська, Катерина Юріївна; Шерстяних, Микита Олександрович; Стовпченко, Іван Володимирович; Каліберда, Юрій Олегович
UKR: Робота присвячена дослідженню ефективності платформ управління обчислювальними сервісами при організації Fog computing. В рамках роботи проводиться дослідження ефективності платформ контейнерної оркестрації з організацією Fog computing. У ході проведення дослідження необхідно виконати такі завдання: 1) зробити підбір літератури, наукових публікацій та Інтернет статей, необхідних для проведення дослідження; 2) здійснити огляд платформ контейнерної оркестрації; 3) визначити ключові вимоги та критерії проведення дослідження; 4) спроектувати та реалізувати утиліту автоматичного проведення випробувань; 5) виконати дослідження ефективності платформ контейнерної оркестрації з організацією туманних обчислень; 6) проаналізувати отримані результати та зробити супутні висновки. Організується розгортання Docker-контейнерів. Для створення кластера використовується Docker Swarm. Вирішуються завдання вимірювання наступних параметрів: час розгортання одного контейнера, час розгортання групи контейнерів, час відгуку задачі горизонтального масштабування, час затримки передачі. Проводиться аналіз одержаних результатів випробувань.
Item
Литво. Металургія : збірник матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції
(НТУ "ХПІ", 2022)
UKR: У збірнику представлено матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного і металургійного виробництва: отримання, обробки та структуроутворення сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали і суміші, технологічні процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва композиційних матеріалів; методи контролю ливарних і металургійних процесів, економіка та екологія ливарного виробництва. Матеріали призначені для інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівних підприємств і науково-дослідницьких інститутів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Item
Литво. Металургія : збірник матеріалів XIX Міжнародної науково-практичної конференції
(НТУ "ХПІ", 2023)
UKR: У збірнику представлено матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного і металургійного виробництва: отримання, обробки та структуроутворення сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали і суміші, технологічні процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва композиційних матеріалів; методи контролю ливарних і металургійних процесів, економіка та екологія ливарного виробництва. Матеріали призначені для інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівних підприємств і науково-дослідницьких інститутів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Item
Паровые котлы
(МАКИЗ., Москва, 1927) Тецнер, Ф.; Гейнрих, О.
RUS: Авторы дали прекрасное и полезное руководство, одинаково ценное, как для изучающих вопрос o паровых котлах в школах, так и работающих в этой области инженеров и техников-практиков. Здесь собран, так сказать, отстоявшийся материал, могущий служить основой для изучения и правильного представления; материалу же, находящемуся в процессе брожения технической мысли, здесь уделено внимания столько, сколько это необходимо для известной ясности и расширения кругозора.