CRUST

Common Repository of the University of Science and Technologies

Welcome to the Common Repository of the University of Science and Technologies (CRUST)!

CRUST is an electronic archive created to publish, accumulate, store and provide free full-text access to publications.

These publications have a scientific, educational, and methodological purpose. They are created by teachers, researchers, employees, graduate students, or students of the university (student publications are published with the review of a supervisor).

CRUST also provides university employees with the opportunity to publish their own scientific papers.

For contacts: [email protected]

The institutional repository of the Ukrainian State University of Science and Technologies

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Методика розрахунку несучої здатності гвинтової палі зі спіральною лопаттю за ґрунтом
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Дубінчик, Ольга Іванівна; Ільницький, Ігор М.
UKR: Метою наукової статті є вивчення та обґрунтування принципової методики розрахунку несучої здатності гвинтової палі зі спіральною лопаттю на підґрунті натурних випробувань дослідного зразка палі з використанням існуючих методів теоретичного розрахунку подібних паль. Визначення несучої здатності палі зі спіральною лопаттю за ґрунтом по першому граничному стану. Також метою є визначення певних закономірностей в моделюванні конструкції паль. Методика. В якості дослідного зразку застосовується паля з металевих елементів. Визначення теоретичної несучої здатності палі у вертикальному напрямку виконано з використанням формул і розрахункових даних із додатку Н.5 (ДБН В.2.1-10-2009, 2011). Принциповим рішенням є те, що несуча здатність палі досягається за рахунок зчеплення з ґрунтом кожної окремої лопаті, які в сумі відображають остаточну величину несучої здатності палі. Результати. За матеріалами занурення та досліджень статичними осьовими стискаючими та висмикувальними навантаженнями було випробувано шість дослідних паль. Було визначено розрахункові стискувальні, висмикувальні і горизонтальні навантаження, що допускаються на дослідні палі, занурені до проєктної позначки та випробувані без замочування просадних ґрунтів. В даній роботі на базі досвіду доводиться можливість використання існуючих в нормативній документації розрахункових даних в якості обґрунтованого теоретичного розрахунку фундаментів на пальовій основі при проєктуванні будівель і споруд в цілому з застосуванням паль зі спіральною лопаттю. Наукова новизна. Запропоновано уточнену математичну залежність для визначення несучої здатності гвинтової палі зі спіральною лопаттю за ґрунтом і підтверджено експериментальним шляхом можливість її використання. Практична значимість. Запропонована методика дає можливість обґрунтувати і використовувати гвинтові палі зі спіральною лопаттю для пальових фундаментів.
Item
Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Організація роботи локомотивів та локомотивних бригад
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Боднар, Борис Євгенович; Капіца, Михайло Іванович; Боднар, Євген Борисович
UKR: У підручнику розглянуто: організацію та технологію експлуатації локомотивів; показники використання локомотивів; планування та організація роботи локомотивних бригад; енергозаощаджуючі режими ведення поїздів; автоматизована система управління локомотивним господарством та організація системи утримання локомотивів під час експлуатації. Викладено методи розрахунку: потреби локомотивного парку при перспективному та оперативному плануванні; показників використання локомотивного парку; штату локомотивних бригад. Також запропонована методика оцінки впливу чисельності парку локомотивів на їх систему утримання. Підручник відповідає структурі та змісту робочої навчальної програми з дисципліни «Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство» та призначений для закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту.
Item
Управління якістю
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Должанський, Анатолій Михайлович; Бондаренко, Оксана Анатоліївна; Пульпінський, Володимир Борисович
UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» під час виконання практичних занять з дисципліни «Управління якістю». Навчально-методичні рекомендації містять інформацію, необхідну для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання практичних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
Item
Математичний аналіз. Застосування визначеного інтеграла
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Максименкова, Юлія Анатоліївна; Михайлова, Тетяна Федорівна; Нечай, Ігор Вікторович
UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форми навчання спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 121 «Аналіз великих даних», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 174 «Автоматика та автоматизація на транспорті», 273 «Системи керування рухом поїздів» під час практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Математичний аналіз». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, варіанти індивідуальних завдань.
Item
Обґрунтування конструкції понтонно-канатного мосту з точки зору концепції тенсеґріті
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Овчинников, Павло Андрійович; Тютькін, Олексій Леонідович
UKR: Мета. Метою даної роботи є аналіз досвіду реалізації концепції тенсеґріті, а також дослідження вже побудованих конструкцій і таких, що наразі проєктуються за таким принципом. Передбачено також визначення основних ознак та характеристик тенсеґріті-конструкцій і розгляд запропонованої раніше конструкції понтонно-канатного мосту з точки зору даної концепції. На основі проаналізованих даних пропонується розробити альтернативні конструкції понтонно-канатного мосту. Методика. Аналіз літературних джерел, даних про побудовані та запроєктовані мості та інші конструкції; аналіз та синтез елементів будівельних конструкцій. Результати. На основі результатів аналізу визначено основні ознаки тенсеґріті-конструкцій, а також принципи чисельного аналізу конструкцій для визначення деяких кількісних показників таких систем. Зроблено висновки про формальну неналежність до тенсеґріті-конструкцій як побудованих мостів і інших конструкцій, так і понтонно-канатного мосту. На основі задачі з пошуку архітектурних форм купольних систем через розрізання осесиметричних, запропоновано «первісну» симетричну конструкцію для понтонно-канатного мосту, що відповідатиме визначеним ознакам. За результатами дослідження існуючих кабельних і тенсеґріті-конструкцій запропоновано три альтернативні архітектурні форми для понтонно-канатного мосту. Наукова новизна. Виконано аналіз існуючих джерел, включаючи побудовані та проєктовані мости і споруди, що присвячені концепції тенсеґріті. Зроблено висновок про можливість і доцільність застосування даної концепції для запропонованого раніше понтонно-канатного мосту. Доведено, що в подальшому даний міст можна розглядати з точки зору тенсеґріті за умови введення деяких теоретичних припущень чи допоміжних елементів. Практична значимість. Для існуючої конструкції понтонно-канатного мосту, після погляду на неї з точки зору тенсеґріті та інших кабельних конструкцій, запропоновано альтернативні форми, що можуть мати додаткові переваги для конкретних умов проєктування чи будівництва.