Statistics for Common Repository of University of Science and Technologies (CRUST)

Total visits

views
Ліцензії Creative Commons (СС) і відкриті освітні ресурси (OER): Запитання та відповіді 222
Робота з профілями авторів і профілями наукових журналів в Google Scholar : методичні рекомендації для студентів, науково- педагогічних і наукових співробітників УДУНТ 92
Залізничні станції та вузли. Дільничні станції: приклади і розрахунки 85
Збірник тез доповідей XІІ міжнародної наукової конференції з нагоди Всесвітнього Дня Філософії (UNESCO) «Філософія і культура в антропологічних вимірах сучасності», 16 листопада 2023 78
Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій 78
Основи проєктування залізничних станцій та вузлів: приклади і задачі 53
Академічна доброчесність (презентація) 52
Реєстрація авторських профілів науковців в мережі ResearchGate. Інструкція для науково-педагогічних працівників, науковців і студентів УДУНТ 50
Захист інформації в комп’ютерних мережах 46
Економіка + мораль: синергія розвитку 33