Інші праці КТМ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Cпосіб виготовлення суцільнокатаного залізничного колеса (патент 127187)
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2018) Вакуленко, Ігор Олексійович; Болотова, Дар’я Михайлівна; Грищенко, Микола Анатолійович; Вакуленко, Леонід Ігорович; Кузін, Микола Олегович
  UKR: Спосіб виготовлення суцільнокатаного залізничного колеса, за яким при температурах 1200- 1250 °C обтискують заготівку на пресах, при температурах 1000-1050 °C прокатують для формування обода і гребеня, одночасно з поверхнею кочення піддають прискореному охолодженню до температури 400-450 °C бокові поверхні обода, прошивають отвір в маточині, вигинають диск і здійснюють відпуск колеса при температурах 500-550 °C тривалістю 2,5 год. З метою підвищення опору обода колеса роздавленню, прискорене охолодження його бокових поверхонь здійснюється до температури 370-400 °C.
 • Item
  Спосіб виготовлення суцільнокатаного залізничного колеса
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег Миколайович; Болотова, Дар’я Михайлівна; Пройдак, Світлана Вікторівна
  UKR: Спосіб виготовлення суцільнокатаного залізничного колеса, за яким при температурах 1200- 1250 °C обтискують заготовку на пресах, прокатують для формування ободу і гребеня, прошивають отвір в маточині, після цього здійснюють вигинання диска в напрямку внутрішньої бокової поверхні ободу. В місці переходу від диска до ободу і маточини, диск вигинають спочатку в сторону зовнішньої бокової поверхні ободу, а потім в протилежному напрямку, до остаточної форми за нормативною документацією на геометричні розміри залізничного колеса.
 • Item
  Спосіб зварювання тертям з перемішуванням сплавів на основі алюмінію
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2012) Вакуленко, Ігор Олексійович; Плітченко, Сергій Олександрович; Надеждін, Юрій Львович
  UKR: Спосіб зварювання тертям з перемішуванням сплавів на основі алюмінію визначається швидкістю обертання робочого інструмента навколо власної осі та переміщення його уздовж лінії зварювання, що забезпечує необхідний розігрів кромок металу. Швидкість обертання робочого інструмента має значення в інтервалі 800-1000 хвֿ ¹ та швидкість його переміщення уздовж шва 25...40 мм/хв., яка забезпечує необхідний нагрів кромок до значень 0,53-0,6 від температури плавлення металу.
 • Item
  Робоче обладнання котка
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Главацький, Казимир Цезарович; Каденчук, Євгеній Олександрович; Проскурня, Віталій Миколайович; Черкудінов, Володимир Едуардович
  UKR: Робоче обладнання котка містить циліндричний пустотілий коток з закріпленими на ньому кулачками і раму, причому у котку по всій робочій поверхні виконані у шаховому порядку наскрізні отвори, співвісно з якими встановлені зсередини котка у напрямному корпусі підпружинені кулачки з обмежувачами їх переміщення та фіксаторами. В середній внутрішній порожнині котка встановлена вісь, на яку насаджений ексцентрик, причому торці осі встановлюються в пази стійок, ексцентрик з'єднується зі стійками роз'ємними з'єднаннями, стійки симетрично подовжньої площини робочого органа котка закріплені на рамі роз'ємними з'єднаннями, а підшипниковими вузлами приєднані до торцевих кришок котка, які прикріплені роз'ємними з'єднаннями до циліндричної частини котка. Напрямний корпус приєднаний до внутрішньої поверхні котка. На кулачках обабіч напрямного корпуса встановлені обмежувачі їх переміщення з фіксаторами, пружина знаходиться на кулачку між котком і напрямним корпусом. Технічний результат: створення умов радіального переміщення кулачків при їх вертикальному положенні в момент ущільнення ними ґрунту.
 • Item
  Самохідний дорожній коток із тягово-зчіпним пристроєм
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Буравська, Ірина Геннадіївна; Главацький, Казимир Цезарович; Посмітюха, Олександр Петрович; Проскурня, Віталій Миколайович; Середа, Оксана Володимирівна
  UKR: Самохідний дорожній коток із тягово-зчіпним пристроєм включає базовий агрегат і робочі вальці. Для розширення технологічних можливостей котка шляхом розширення діапазону тиску котків на ґрунт на базовому агрегаті встановлено тягово-зчіпний пристрій, з'єднаний з базовим агрегатом так, що його П-подібна опорна рама шарнірно з'єднана з віссю одного з вальців. Опорна платформа з'єднана шарніром з базовим агрегатом. На опорній платформі встановлені додаткові вальці, допоміжний поріг і підкоткова опора, причому додаткові вальці закріплені підшипниковою опорою з фіксуючими елементами. Допоміжний поріг телескопічно встановлений в корпусі опорної платформи та з'єднаний зі штоками гідроциліндрів шарнірами, а корпуси гідроциліндрів з'єднані шарнірами з опорною платформою. Підкоткова опора з'єднана шарнірами з опорною платформою і зі штоком гідроциліндра керування її нахилом. На осі шарніра з'єднання опорної платформи і базового агрегата встановлені тяги. На П-подібній рамі встановлена тягово-фіксуюча лебідка з гідроприводом.
 • Item
  Вібраційний коток-модуль
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Богомаз, Володимир Миколайович; Главацький, Казимир Цезарович; Посмітюха, Олександр Петрович; Проскурня, Віталій Миколайович; Середа, Оксана Володимирівна
  UKR: У внутрішній порожнині корпуса вібраційного котка-модуля на водилах встановлені двигуни з керованою частотою і фазою обертання валів із закріпленими на їх консольних частинах валів дебалансами. Водила з'єднані з співвісними концентричними валами, до вихідних торців яких прикріплені циліндричні зубчасті колеса, які знаходяться в зачепленні з відповідними шестернями, встановленими на ведучих валах привідних двигунів. Причому на кожному зі співвісних концентричних валів встановлено одне або декілька водил, залежно від розмірів корпуса котка-модуля та від бажаних діапазонів вектора збурюючих сил, на кожній з консолей співвісних концентричних валів розміщені елементи незалежного керування двигунами, а корпус котка-модуля закріплений на допоміжній рамі. Технічний результат: створення можливості дистанційного регулювання вектора збурюючої сили за рахунок різної частоти і фази обертання дебалансів і валів та напрямку обертання дебалансів і водил.
 • Item
  Спосіб визначення зусилля стискуванням в механічних пристроях
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2011) Вакуленко, Ігор Олексійович; Надеждін, Юрій Львович; Плітченко, Сергій Олександрович; Рибчак, Михайло Мирославович
  UKR: Спосіб визначення зусилля стискування в механічних пристроях, за яким проводять занурення індентора визначеної форми і геометричних розмірів при відомому зусиллі (Ра) в зразок, вимірюють площу відбитку (Fa), потім занурюють індентор в цей зразок зусиллям механічного пристрою (Px), яке необхідно визначити, вимірюють площу відбитку (Fx). Зусилля Рх визначають за співвідношенням: Рх = Рa •Fx•(Fa)-1.
 • Item
  Спосіб обробки залізничних осей
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег Миколайович; Анофрієв, Василь Григорович; Грищенко, Микола Анатолійович
  UKR: Спосіб обробки залізничних осей, за яким після аустенітизації проводять примусове охолодження водою підматочинної частини до досягнення визначеного температурного інтервалу, потім піддають прискореному охолодженню інші елементи осі та остаточному загальному відпуску при температурі 500 °С. Температура кінця охолодження підматочини знаходиться в інтервалі 450-500 °С.
 • Item
  Залізнична вісь колісної пари
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Залізнична вісь колісної пари складається з шийки, передпідматочини, підматочини та середньої частини.
 • Item
  Спосіб оцінки деформаційного зміцнення мікрооб`ємів зерен полікристалів
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2009) Вакуленко, Леонід Ігорович; Грищенко, Микола Анатолійович; Чепелєва, Дар'я Михайлівна
  UKR: Спосіб оцінки деформаційного зміцнення мікрооб'ємів зерен полікристалів, що включає визначення вигляду співвідношення між напруженням, яке є відношенням навантаження на індентор у вигляді піраміди до бокової площини відбитка, і деформацією, яка є натуральним логарифмом відношення текучого значення діагоналі відбитка до мінімального початкового, який відрізняється тим, що вимірювання проводять при послідовному зануренні індентора в одне і те ж місце при неухильно зростаючому навантаженні.
 • Item
  Спосіб зниження структурної неоднорідності залізничних коліс
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2005) Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег Миколайович; Рейдемейстер, Геннадій Валеріанович
  UKR: Спосіб визначення напруження необертального переміщення дислокацій при навантаженні металів, за яким паралельно діаграмі навантаження проводять аналіз емісійних акустичних сигналів в діапазоні частот 100-150 кГц, які випромінюються дислокаціями, що рухаються. Межі зон визначаються за змінами кількості сигналів в одиницю часу. Напруження початку необертального переміщення дислокацій визначають появою акустичних сигналів, які ≥ 50 % фонових значень.
 • Item
  Спосіб зниження структурної неоднорідності у гарячекатаних низьковуглецевих та низьколегованих листових сталях
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2005) Вакуленко, Ігор Олексійович; Рейдемейстер, Геннадій Валеріанович; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Спосіб зниження структурної неоднорідності у гарячекатаних низьковуглецевих та низьколегованих листових сталях, за яким проводять їх деформування знакозмінним згинанням на роликах з радіусом, не перебільшуючим в 50 разів товщину листа, одночасне їх натягання та відпалювання. Утворюють градієнт деформації від поверхневих шарів до середини прокату при куті охоплення металом ролика в інтервалі 15-16° та натяганні при напруженні не більше 0,1-0,15 межі текучості.
 • Item
  Спосіб визначення напруження необертального переміщення дислокацій при навантаженні металів
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2005) Вакуленко, Ігор Олексійович; Рейдемейстер, Геннадій Валеріанович; Перков, Олег Миколайович; Грищенко, Микола Миколайович
  UKR: Спосіб визначення напруження необертального переміщення дислокацій при навантаженні металів, за яким паралельно діаграмі навантаження проводять аналіз емісійних акустичних сигналів в діапазоні частот 100-150 кГц, які випромінюються дислокаціями, що рухаються. Межі зон визначаються за змінами кількості сигналів в одиницю часу. Напруження початку необертального переміщення дислокацій визначають появою акустичних сигналів, які ≥ 50 % фонових значень.
 • Item
  Спосіб прискорення сфероїдизації цементиту в вуглецевих та низьколегованих сталях
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2005) Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег Миколайович; Грищенко, Микола Миколайович
  UKR: Спосіб прискорення сфероїдизації цементиту в вуглецевих та низьколегованих сталях, за яким після гарячої прокатки сталь охолоджують по двостадійній схемі спочатку до 800-900°С, а потім після витримки 1-2 с - зі швидкістю, вищою за критичне значення, до температури на 101-170°С нижче, потім піддають знакозмінному деформуванню згином при відношенні товщини (діаметра) прокату до радіуса згину 0,5-1,0, дії магнітного поля.
 • Item
  Підвищення експлуатаційної безпеки елементів колісних пар на основі визначення механізмів формування дефектів (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Грищенко, Микола Анатолійович
  UKR: Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей зміни структурного стану, механічних властивостей сталей залізничних коліс, локомотивних бандажів та вісей колісних пар залежно від умов експлуатації та технології виготовлення. Досліджено хімічні, механічні властивості вуглецевих сталей для виготовлення коліс, бандажів та вісей. Базуючись на методи й методики, стало можливим оцінити зміну внутрішньої будови сталей залізничних коліс, бандажів та вісей в залежності від ступеня зовнішніх впливань, які можуть сприяти зародженню ушкоджень.Визначено, що мікротріщина, яка зароджена на міжфазній межі неметалеве включення-феритна складова структури вуглецевої сталі, розповсюджується у напрямку локально зниженого опору металу. Підвищення локалізації пластичної течії вуглецевої сталі при збільшенні розміру зерна фериту являє собою один із чинників, який знижує межу міцності при втомі. Проведений аналіз зміни внутрішньої будови вуглецевих сталей з урахуванням ступеня розігріву від поверхні кочення показав, що пропорційно градієнту температур виникають внутрішні напруження, які в місцях з низьким опором металу приводять до формування зародків руйнування. Враховуючи, що протікання втомних явищ в металі обумовлене незворотними структурними змінами, такими як поступове накопичення дефектів кристалічної будови, можливість зниження їх приросту дозволить підвищити ресурс роботи елементів рухомого складу.
 • Item
  Совершенствование технологии обработки цельнокатаных железнодорожных колес с целью предупреждения формирования повреждений поверхности катания (диссертация)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2015) Вакуленко, Леонид Игоревич
  RUS: Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической задачи – совершенствованию технологии обработки цельнокатанных железно-дорожных колес с целью предотвращения повреждений поверхности катания. Результатами исследований определенно, что непрерывное повышение неоднородности наклепа от этапов образования экструзий и интрузий на поверхности катания железнодорожного колеса является причиной зарождения очагов разрушения металла. Возникновение локальных участков металла с высокой твердостью связано с проскальзыванием колеса в месте контакта с рельсом. Разогрев участков до температур начала фазовых превращений и дальнейшее ускоренное охлаждение приводят к формированию закаленных объемов металла обода с высокой хрупкостью. Объяснение механизма действия импульсов электрического тока на снижение степени наклепа углеродистой стали составило основу разработанной технологии атермического разупрочнения холодно-деформированного металла. Выявленная зависимость развития процессов упрочнения от ориентации пластичного течения в матрице металла относительно поверхности неметаллического включения дает возможность понять степень негативного влияния частиц неметаллических включений на зарождение поверхностных повреждений металла обода железнодорожного колеса. При испытаниях накатыванием увеличение числа циклов, независимо от уровня нормального нагружения в месте контакта образец – контробразец, сопровождается снижением твердости закаленной стали до 7 %. Анализ характеристик внутреннего строения стали показал, что эффект разупрочнения при накатывании в основном обусловлен развитием процессов перераспределения атомов углерода в кристаллической решетке при пластической деформации. По достигаемому эффекту влияние накатывания адекватно снижению содержания углерода в стали от 0,62 до 0,56 %. Исследования параметров внутреннего строения стали железнодорожного колеса после накатывания показали существование качественных различий в характере изменения по сравнению с разупрочнением металла при нагреве. Отпуск стали после закалки сопровождается снижением количества дефектов кристаллического строения и искажений второго рода с одновременным увеличением размеров микрообластей. Разупрочнение углеродистой стали после накатывания сопровождается приростом количества дефектов, большим разбросом значений искривлений второго рода и измельчением микрообластей, что должно соответствовать упрочнению металла. Анализ енергосилових параметров процесса проскальзывания для углеродистой стали, позволил обосновать необходимость ограничения максимальной концентрации углерода в стали железнодорожного колеса - не более 0,6 %. Использование технологии электрической импульсной обработки для разупрочнения наклепанного поверхностного слоя железнодорожных колес позволяет в условиях ремонтной базы вагонного депо без нагрева снизить уровень твердости металла. Предложенное техническое решение позволит уменьшить расходы режущего инструмента при восстановлении профиля катания железнодорожных колес. По достигаемому эффекту, такая обработка адекватна нагреву металла в среднем интервале температур (400−500 С).
 • Item
  Підвищення якості і довговічності сердечників та хрестовин стрілочних переводів шляхом удосконалення технології їх виробництва
  (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, 1995) Смірнов, Борис Миколайович
  UKR: Досліджено працездатність колії та характер зносу литих сердечників і хрестовин стрілочних переводів у взаємозв'язку з якістю вихідного металу і технологією виробництва виливків. Розроблено та науково обгрунтовано шляхи підвищення надійності і довговічності цих виливків при експлуатації.
 • Item
  Влияние скорости охлаждения обода цельнокатаного железнодорожного колеса на комплекс свойств
  (Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Polska, 2016) Вакуленко, Игорь Алексеевич; Дыя, Хенрик; Пройдак, Светлана Викторовна; Болотова, Дарья Михайловна
  RUS: Обеспечить развитие структурных преобразований на диффузионном механизме при высоких скоростях ускорения охлаждения от температуры завершения прокатки обода железнодорожного колеса. Формирование внутренних напряжений от фазы упрочнению при перлитной трансформации аустенита, обусловлен уровнь прочности напряжений стали обода колеса после скорости до охлаждения.
 • Item
  Релаксация остаточных напряжений электродугового сварочного соединения толстолистовой низколегированной стали
  (Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Polska, 2016) Вакуленко, Игорь Алексеевич; Страдомски, З.; Сокирко, В. А.; Сяо, Хай
  RUS: Воздействие на тепловое влияние электродугового сварочного соединения толстолистового проката из низколегированной стали импульсивного влияния от электроплатформы тока определенной частоты и плотности, при неизменном увеличении силы стресса пластичности, достигнутых к ударной вязкости в широком диапазоне температур. Чтобы выяснить увеличение микротвердости феррита для уменьшения плотности дефектов кристаллической структуры.
 • Item
  Выносливость среднеуглеродистой стали при циклическом нагружении после обработки импульсами электрического разряда в жидкости
  (Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Polska, 2016) Вакуленко, Игорь Алексеевич; Лисняк, А. Г.; Дыя, Хенрик; Надеждин, Юрий Львович
  RUS: Путем обработки импульсов от электрического разряда в воде роста средней углеродистой стали ограниченной выносливости достигается при испытаниях на усталость. При уменьшении амплитуды роста цикла дислокаций плотности близлежащих разрушений поверхности соответствует созданию увеличению хода выносливости.