Структура та властивості аморфних відновлювальних покриттів на основі заліза

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТУ "ХПІ", Харків
Abstract
UK: У статті розглянуті структура та властивості шаруватих аморфізованих покриттів, отриманих в умовах газотермічного напилення. Наведено порівняльний аналіз покриттів із сплавів на основі заліза. Показано фактори, що впливають на утворення аморфної структури в детонаційних покриттях з металевих сплавів. Експериментально показано вплив структури покриттів на зносостійкість та витривалість відновлених деталей.
RU: В статье рассмотрены структура и свойства слоистых аморфизированных покрытий, полученных в условиях газотермического напыления. Приведен сравнительный анализ покрытий из сплавов на основе железа. Показаны факторы, которые влияют на образование аморфной структуры в детонационных покрытиях из металлических сплавов. Экспериментально показано влияние структуры покрытий на износостойкость и выносливость восстановленных деталей.
EN: A structure and properties of the stratified amorphous coverages, got in the conditions of thermal spraying is considered in the article. The comparative analysis of coverages is resulted from alloys on the basis of iron. Factors which influence on formation of amorphous structure in coverages of detonations from metallic alloys are shown. Influence of structure of coverages is experimentally shown on wearproofness and endurance of the recovered details.
Description
В. Артемчук: ORCID 0000-0002-6056-5834
Keywords
відновлення деталей, газотермічне напилення, структура, покриття, аморфний, восстановление деталей, газотермическое напыления, покрытие, аморфный, restore parts-thermal spraying, structure, coatings, amorphous, КЕРС
Citation
Астахов, Є. А. Структура та властивості аморфних відновлювальних покриттів на основі заліза : [препринт] / Є. А. Астахов, В. В. Артемчук // Вісн. нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях: сб. наук. пр. – Харків, 2012. – № 26. – С. 10–15.
Астахов, Є. А. Структура та властивості аморфних відновлювальних покриттів на основі заліза / Є. А. Астахов, В. В. Артемчук // Вісн. нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях: сб. наук. пр. – Харків, 2012. – № 26. – С. 10–15. Повний текст.