Розробка конструкцій алюмінієвих фасадів торгівельного центру в місті Дніпро

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна
Abstract
UK: У магістерській дипломній роботі досліджуються алюмінієві стійково-ригельні фасадні системи. Метою дослідження є порівняння алюмінієвих 2-х опорних та 3-х опорних конструкцій. В роботі проведено аналіз сучасних конструктивних рішень фасадних систем та створено конструктивні схеми для різних варіантів конструкцій. На основі проведених статичних розрахунків в двох технічних програмах «Талісман» і «Schüco static» було підібрано переріз алюмінієвих профілів та порівняно дві вітражні системи за масою. Аналіз результатів дозволяє підібрати конструктивну фасадну систему.
EN: At the master's diploma robots, aluminum styling-transom façade systems can be seen. Methods for the advancement of aluminum 2-support and 3-support structures. In the robot, an analysis was carried out of the modern design solutions of the facade systems and the design of the design schemes for the new design options. On the basis of the made static design in two technical programs "Talisman" and "Schüco static", it was built from aluminum profiles and sometimes from two different systems. An analysis of the results allows you to adapt a constructive facade system.
Description
Keywords
алюмінієвий фасад, вентильований фасад, ригель, стійка, aluminum facade, crossbar, rack profile, ventilation facade, ВКР
Citation
Батащук Г. В. Розробка конструкцій алюмінієвих фасадів торгівельного центру в м. Дніпро: дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник Д. О. Банніков ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 107 с.
Collections