Теоретико-прикладні основи врахування ризиків при оцінці ефективності реального інвестування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-05-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: Розроблено теоретичні, методичні і практичні засади інтегральної оцінки та врахування ризику при визначенні ефективності реального інвестування коштів у впровадження швидкісного залізничного руху пасажирських поїздів в Україні.
RUS: Разработаны теоретические, методические и практические основы интегральной оценки и учета риска при определении эффективности реального инвестирования средств в реализацию скоростного железнодорожного движения пассажирских поездов в Украине.
Description
Захист — 5 червня 2008 р.
Сканувала Камянська Н. О.
Keywords
залізничний транспорт, швидкісний рух, інвестування, інвестиційні ризики, ризики, дисконтування, комерційна ефективність, железнодорожный транспорт, скоростное движение, инвестирование, инвестиционные риски, риски, дисконтирования, коммерческая эффективность, railway transport, high-speed operation, investment, investment risks, risks, discounting, commercial effectiveness
Citation
Шерепа, О. М. Теоретико-прикладні основи врахування ризиків при оцінці ефективності реального інвестування : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / О. М. Шерепа ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Нац. авіаційний ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с.