Відображення функцій мови в народній уяві (на матеріалі прислів’їв та приказок)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ГО "Інститут соціальної трансформації", Переяслав-Хмельницький
Abstract
UK: Об’єктом аналізу у статті є українські прислів’я та приказки, які акумулюють багатовіковий досвід з усіх сфер життя та діяльності народу, його матеріальної й духовної культури, у тому числі й щодо мови як явища. Народні уявлення про мову подано через характеристику її функцій – тих завдань, які мова виконує в суспільному вжитку. Наведено класифікацію функцій мови, кожну функцію проілюстровано зразками прислів’їв та приказок. Наголошено, що в них досить точно, а водночас яскраво й образно відображено суспільну роль мови.
EN: The object of analysis in the article are Ukrainian proverbs and sayings that accumulate centuries of experience in all spheres of life and activity of the people, its material and spiritual culture, including language as a phenomenon. Folk ideas about language are presented through the characteristics of its functions – the tasks that language performs in public use. The classification of language functions is given; each function is illustrated with examples of proverbs and sayings. It is emphasized that they quite accurately, and at the same time vividly and figuratively reflect the social role of language.
Description
С. Лагдан: ORCID 0000-0003-0148-5911
Keywords
мова, функції мови, комунікація, прислів’я та приказки, паремійний фонд, language, language functions, communication, proverbs and sayings, paremy fund, КФУ
Citation
Лагдан С. П. Відображення функцій мови в народній уяві (на матеріалі прислів’їв та приказок). Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. Вып. 5 (73), ч. 8. С. 187–191.