Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода Академія - 2024”. Том 1

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У збірці приводяться тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія – 24» в яких узагальнюються підсумки науково-технічної творчості студентів і молодих учених закладів вищої освіти України та закордонних країн. Розглянуті питання створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, вирішення проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Надано рекомендації щодо успішного функціонування провідних галузей шляхом вирішення окреслених в тезах проблем в України в умовах воєнного стану. У І томі збірника розглянуті питання сучасних металургійних процесів ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій, спрямованих на вирішення проблем гірничометалургійного комплексу. Також висвітлюються питання виготовлення деталей та складання вузлів, поліпшення конструкцій, раціоналізації технологій використання, технічного обслуговування та ремонту промислового обладнання, колісних і гусеничних транспортних засобів. Порушено питання структурно-фазових перетворень при термічних, термомеханічних та корозійних процесах у металах та сплавів. Розглянути питання раціонального використання енергетичних ресурсів, інженерної екології та безпеки життєдіяльності.
ENG: Abstracts of Papers of the International Student Scientific and Technical Conference are presented in the collection "Young Academy-2024", which summarises the scientific and technical creativity of students of Ukrainian higher education institutions.
Description
Keywords
науково-технічна творчість студентів і молодих учених, світовий ринок, сучасні металургійні процеси, ресурсо- та енергозаощаджуючі технології, проблеми гірничометалургійного комплексу, промислове обладнання, колісні і гусеничні транспортні засоби, енергетичні ресурси, інженерна екологія, безпека життєдіяльності, TECHNOLOGY
Citation
Молода Академія-2024. Зб. тез доповідей Міжн. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (Дніпро, 23-24 травня 2024 р). Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро. 2023. Т. 1. 187 с.