Визначення об’ємної частки зміцненого шару в прокаті з вуглецевої сталі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуто вплив об’ємної частки зміцненого шару та параметрів магнітної фази на рівень міцностних характеристик термозміцненого прокату.
RUS: Рассмотрено влияние объемной доли упрочненного слоя и параметров магнитной фазы на уровень прочностных характеристик термоупрочненного проката.
ENG: The paper examines the influence of voluminous share and the parameters of magnetic phase on the level of strength characteristics of thermally strengthened rolled metal.
Description
І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; М. Грищенко: ORCID 0000-0002-0091-1387
Keywords
вплив об'ємної частки, параметри магнітної фази, рівень міцностних характеристик, термозміцнений прокат, влияние объемной доли, параметры магнитной фазы, уровень прочностных характеристик, термоупрочненный прокат, influence of voluminous share, parameters of magnetic phase, level of strength characteristics, thermally strengthened rolled metal, КТМ
Citation
Вакуленко, І. О. Визначення об'ємної частки зміцненого шару в прокаті з вуглецевої сталі / І. О. Вакуленко, М. М. Грищенко, В. Г. Раздобрєєв // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 6. – С. 85–87. – DOI: 10.15802/stp2005/20351.