Дистанційний формат навчання іноземних студентів: актуальність та проблемність (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Abstract
UK: В статті досліджено дистанційний формат навчання іноземних студентів. Особлива увага приділяється актуальним та проблемним моментам дистанційного процесу. розглянуто стан впровадження онлайн навчальння у закладах вищої освіти України; аналізуються особливості його реалізації, складено рекомендаці щодо подолання психологічних та мовних бар’єрів під час вивчення української мови як іноземної.
EN: The article investigates the distance learning format of foreign students. Particular attention is paid to current and problematic aspects of the remote process. the state of implementation of online learning in higher education institutions of Ukraine is considered; The peculiarities of its implementation are analyzed, recommendations for overcoming psychological and language barriers during the study of the Ukrainian language as a foreign language are made.
Description
Keywords
формат навчання, дистанційний процес, інформаційно-комунікативні технології, студенти-іноземці, віртуальні платформи, learning format, distance process, information and communication technologies, foreign students, virtual platforms, КІМ
Citation
Федько О. М. Дистанційний формат навчання іноземних студентів: актуальність та проблемність : [препринт]. Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : XXV-а Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2021.