Вплив допустимих контактних напружень між колесом і рейкою на динаміку візків кранів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "ДОСТ", м. Дніпро Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»
Abstract
UK: Запропонована методика вдосконалення керування динамічними процесами візків мостових кранів зміною матеріалів коліс. Доведено, що допустиме приведене прискорення збільшується зі збільшенням величини допустимих контактних напружень в межах їх існуючих величин у декілька раз, а допустимий момент двигуна зменшується.
RU: Предложенная методика усовершенствования управлением динамическими процессами тележек мостовых кранов заменой материалов колес. Доказано, что допустимое приведенное ускорение увеличивается с увеличением величины допустимых контактных напряжений в пределах их существующих величин в несколько раз, а допустимый момент двигателя уменьшается.
EN: The Offered method of improvement a management the dynamic processes of light carts of travelling cranes by replacement of materials of wheels. It is well-proven that the possible resulted acceleration is increased with the increase of size of possible contact tensions within the limits of their existent sizes in once or twice, and the possible moment of engine diminishes.
Description
Л. Бондаренко: ORCID 0000-0001-6602-2745
Keywords
динамічні навантаження, час гальмування, допустимі контактні напруження, прискорення, термін служби, динамические нагрузки, время торможения, допустимые контактные напряжения, ускорение, срок службы, dynamic loadings, braking time, possible contact tensions, acceleration, term of service, КТМЕХ
Citation
Бондаренко, Л. М. Вплив допустимих контактних напружень між колесом і рейкою на динаміку візків кранів / Л. М. Бондаренко, В. В. Колбун, О. Д.Жаковський // Вісник сертифікації залізничного транспорту. — 2012. — №6. — С. 7—12.