Підвищення ефективності протибуксувальних систем електровозів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-09-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Досліджено підвищення ефективності роботи електровозів, що виражається в суттєвому зниженні їхніх енергетичних та експлуатаційних витрат за рахунок удосконалення протибуксувальних систем шляхом створення і впровадження мікропроцесорних систем виявлення граничних сил зчеплення і попередження буксування колісних пар.
RU: Исследованы повышения эффективности работы электровозов, выражается в существенном снижении их энергетических и эксплуатационных расходов за счет совершенствования противобуксовочной систем путем создания и внедрения микропроцессорных систем обнаружения предельных сил сцепления и предупреждения буксования колесных пар.
Description
Keywords
електровози, колесні пари, рейки, динамічні процеси, буксування, мікропроцесорні пристрої, электровозы, колесные пары, рельсы, динамические процессы, буксования, микропроцессорные устройства, electric locomotives, wheelsets, rails, dynamic processes, slipping, microprocessor devices
Citation
Кійко, А. І. Підвищення ефективності протибуксувальних систем електровозів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.09 / А. І. Кійко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с. Захист — 9 жовтня 2008 р.