Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО-2016»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У збірнику представлені матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2015», яка відбулась 21–23.12.2016 р. у м. Дніпро. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, наукових організацій, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены материалы IX Международной научно-практической конференции «Электрификация транспорта« Трансэлектро - 2015 », которая состоялась 21-23.12.2016 г. в г. Днипро. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и научных работников высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description
Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО-2016» = Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО-2016» = Electrification on Transport «TRANSELECTRO-2016» : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 21.12.2016-23.12.2016) / Міністерство освіти і науки України; Державна адміністрація залізничного транспорту України; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Інститут залізничного транспорту (Польща); ТОВ «Електротягові системи». — Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 2016. — 55 с.
Keywords
електрифікація транспорту, електропостачання залізниць, однофазне замикання, модифікована інтерполяційна модель, зарядні пристрої, залізнична автоматика, швидкодіючі вимикачі, змінний струм, нетягові споживачі, постійний струм, электрификация транспорта, электроснабжение железных дорог, однофазное замыкание, модифицированная интерполяционная модель, зарядные устройства, железнодорожная автоматика, быстродействующие выключатели, переменный ток, нетяговые потребители, постоянный ток, electrification of transportation, power supply rail, single-phase circuit, modified model interpolation, chargers, railway equipment, high-speed switches, A.C, not traction consumers, D.C
Citation