Гармонійний аналіз первинних напруги та струму нових типів електровозів змінного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Проведено гармонійний аналіз струмів електровозів змінного струму при різних значеннях струму навантаження. Розраховано деякі показники міжнародного стандарту якості електроенергії.
RU: Проведен гармонический анализ токов электровозов переменного тока при разных значениях тока нагрузки. Рассчитаны некоторые показатели международного стандарта качества электроэнергии.
EN: The harmonic analysis of currents of electric locomotives of alternating current is conducted at the different values of current of loading. Some indexes of international standard of quality of electric power are expected.
Description
Т. Міщенко: ORCID 0000-0001-6336-7350; Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490
Keywords
електровози змінного струму, дискретний, спектральний, гармонійний аналіз, коефіцієнт гармонійної складової, інтегральний показник гармонійного складу струму, электровозы переменного тока, дискретный, спектральный, спектральный, гармонический анализ, коэффициент гармонической составной, интегральный показатель гармонической составной тока, electric locomotives of alternating current, discrete, spectral, harmonic analysis, coefficient harmonic component, integral index of harmonic component current, КІСЕ
Citation
Міщенко Т. М., Босий Д. О. Гармонійний аналіз первинних напруги та струму нових типів електровозів змінного струму. Гірнича електромеханіка та автоматика. Дніпропетровськ, 2012. № 89. С. 16–20. Повний текст.