Бібліотечний супровід видавничої діяльності в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Представлено досвід діяльності Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у сприянні розвитку наукових періодичних видань ВНЗ. Відзначено, що запровадження моделі «Library Publishing» сприяє розширенню партнерських відносин між редакціями періодичних видань НТУУ «КПІ», наближенню рівня наукової періодики до міжнародних стандартів та покращенню значимості бібліотеки в університеті.
RU: Представлен опыт деятельности Научно-технической библиотеки НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского» в содействии развитию научных периодических изданий вузов. Отмечено, что внедрение модели «Library Publishing» способствует расширению партнерских отношений между редакциями периодических изданий НТУУ «КПИ», приближению уровня научной периодики к международным стандартами и улучшению значимости библиотеки в университете.
EN: Experience of The Scientific and Technical Library activity at the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” in development assistance of scientific serials of universities is presented. It was noted that “Library Publishing” model implementation enhances the partnership between the editorial periodicals of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, closer alignment of the scientific serials level with international standards and improvement the Library importance in the University.
Description
Соловяненко, Д. В. Бібліотечний супровід видавничої діяльності в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» : [презентація] / Д. В. Соловяненко, М. Л. Друченко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4308827.
Keywords
бібліотека як видавець, розвиток видавничої діяльності, наукові журнали, библиотека как издатель, развитие издательской деятельности, научные журналы, library as a publisher, development of publishing activities, scientific journals
Citation