Особливості побудови апаратно-програмних засобів охорони фізичного периметра приміщень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany
Abstract
UKR: У роботі розглянуто принципи розробки та організації програмно-технічних засобів комплексу охорони фізичного периметра приміщень. Основною метою роботи є розробка принципів і методів побудови апаратно-програмної системи захисту фізичного периметра приміщень. Вирішувані задачі: огляд та порівняльний аналіз існуючих засобів захисту фізичного периметра приміщень, формування принципів побудови апаратно-програмних комплексів захисту фізичного периметра приміщень. Подано основні відомості про сучасні системи безпеки. Описано загальноєвропейські стандарти надійності систем безпеки та класи їх оцінки. Наведено основні функції систем безпеки. Описано організацію каналів зв'язку в системах безпеки. Наведено порівняльний аналіз готових рішень домашньої охоронної сигналізації. Надано рекомендації щодо побудови систем безпеки.
ENG: The work considers the principles of development and organization of software and hardware of the complex of protection of the physical perimeter of the premises. The main goal of the work is the development of principles and methods of building a hardware and software system for protecting the physical perimeter of the premises. Solved tasks: review and comparative analysis of existing means of protecting the physical perimeter of premises, forming the principles of building hardware and software systems for protecting the physical perimeter of premises. Basic information about modern security systems is provided. All-European reliability standards of security systems and their assessment classes are described. The main functions of security systems are given. The organization of communication channels in security systems is described. A comparative analysis of ready-made home security alarm solutions is presented. Recommendations for the construction of security systems are provided.
Description
Я. Остапець: ORCID 0000-0003-1976-5188; В. Дзюба: ORCID 0000-0003-3008-5669
Keywords
комплекс, охоронна система, сигналізація, фізичний периметр, GSM, complex, security system, alarm system, physical perimeter, КЕОМ
Citation
Остапець Я. Д., Дзюба В. В. Особливості побудови апаратно-програмних засобів охорони фізичного периметра приміщень. Modern Engineering and Innovative Technologies. 2022. Iss. 24, Pt. 1. P. 81–86. DOI: 10.30890/2567-5273.2022-24-01-037.