Пристрій для контролю положення гостряка залізничної стрілки (патент 61691)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UA: Пристрій для контролю положення гостряка залізничної стрілки, який містить зв'язаний з гостряком індуктивний датчик, підключений до генератора, з'єднаного з підсилювачем, вихід якого через фільтри, смугові підсилювачі та електронні ключі підключений до блоків індикації крайніх положень гостряка. Пристрій додатково має селективний фільтр, з'єднаний з смуговим підсилювачем, вихід якого через електронний ключ підключений до блока індикації небезпечного відходу гостряка від рамної рейки.
RU: Устройство для контроля положения остряка железнодорожной стрелки, которое содержит связанный с остряком индуктивный датчик, подключенный к генератору, соединенному с усилителем, выход которого через фильтры, полосовые усилители и электронные ключи подключен к блокам индикации крайних положений остряка. Устройство дополнительно имеет селективный фильтр, соединенный с полосовым усилителем, выход которого через электронный ключ подключен к блоку индикации опасного отхода остряка от рамного рельса.
EN: A device for control of points tongue which contains an inductive transducer connected to the points tongue, said transducer is connected to the oscillator connected with amplifier, which output through filters, band pass amplifiers and electronic keys is connected to display units of extreme positions of points tongue. In addition, the device has an enhancer connected to band pass amplifier which output through an electronic key is connected to the display unit of dangerous departure of the points tongue from stock rail.
Description
Keywords
МПК B61L7/00, залізнична автоматика і телемеханіка, гостряк стрілочного переводу, дистанційний контроль, патент, КАТЗ
Citation
Пристрій для контролю положення гостряка залізничної стрілки: пат. 61691 Україна: МПК B61L7/00. № 2003032716; заявл. 28.03.2003; опубл. 7.11.2003, Бюл. № 11/2003. 2 с.