«Історія запорозьких козаків» Д. І. Яворницького і теорія «прикордонних» цивилізацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглядається сутність теорії «прикордонних» цивілізацій. Аналізуються когнітивні кореляції цієї концепції з дослідженнями історії запорозьких козаків Д.І. Яворницького. Осмислено вплив природно-географічних і культурно-історичних, цивілізаційних чинників на формування і історичне буття феномену запорозького козацтва.
ENG: The essence of the theory of "border" civilizations is considered. The cognitive correlations of this concept with studies of the history of the Zaporizhzhya Cossacks by D.I. Yavornytskyi. The influence of natural-geographical and cultural-historical, civilizational factors on the formation and historical existence of the phenomenon of the Zaporizhzhya Cossacks is understood.
Description
C. Айтов: ORCID 0000-0001-9049-5868
Keywords
Д. І. Яворницький, теорія «прикордонних» цивілізацій, запорозьке козацтво, історико-культурний регіон, Історія України, ментальність, «локальні цивілізації», D. I. Yavornytskyi, theory of "border" civilizations, Zaporizhzhya Cossacks, historical and cultural region, History of Ukraine, mentality, "local civilizations", КФУ
Citation
Айтов С. Ш. «Історія запорозьких козаків» Д. І. Яворницького і теорія «прикордонних» цивилізацій : [препринт]. Грані. 2005. № 5. С. 22–26.