Особливості реалізації графічного інтерактивного ігрового додатку для ознайомлення з технологією газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі

Abstract
UKR: Стаття присвячена розробці інтерактивного графічного ігрового додатку для ознайомлення з особливостями нових ливарних технології, що базується на регульованому газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі під час твердіння. Особливості навчального процесу при підготовці спеціалістів в галузі металургії, в тому числі ливарників, передбачає наявність ґрунтовної не тільки теоретичної і практичної підготовки, яка здійснюється в рамках ливарної лабораторії. Оснащення сучасної ливарної лабораторії вимагає суттєвих вкладень в обладнання, матеріали, крім того деякі ливарні технології не можуть бути адаптовані до навчального простору, це стосується і технології газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі. Крім того, застосування графічного інтерактивного ігрового імітатора ливарної технології газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі має незаперечні перспективи в рамках навчального процесу, особливу в умовах пандемії COVID-19. Тому розробка графічного інтерактивного ігрового додатку для ознайомлення з особливостями нової ливарної технології є актуальною задачею.
ENG: The article is devoted to the development of an interactive graphical game application for acquaintance with the features of new foundry technologies based on controlled gas-dynamic effect on the melt in the mold during solidification. The peculiarities of the educational process in the preparation of specialists in the field of metallurgy, including foundry workers, presupposes the presence of a solid, not only theoretical and practical training, which is carried out within the framework of the foundry laboratory. Equipping a modern foundry laboratory requires significant investments in equipment and materials, in addition, some foundry technologies cannot be adapted to the educational space, this also applies to the technology of gas-dynamic influence on the melt in the mold. In addition, the use of a graphical interactive game simulator of the casting technology of gas-dynamic impact on the melt in a casting mold has undeniable prospects in the educational process, especially in the context of the COVID-19 pandemic. Therefore, the development of a graphical interactive game application to familiarize with the features of the new foundry technology is an urgent task. The aim of the work is to improve the quality of training and retraining of engineering personnel by involving graphic interactive game applications in the educational process to familiarize themselves with the latest technologies.The task of the work is to develop scenarios for the interaction of a graphical game environment with a player and to implement a graphical interactive game application that demonstrates the technology of gas-dynamic impact on the melt in a casting mold.
Description
Т. Селівьорстова: ORCID 0000-0002-2470-6986; В. Селівьорстов: ORCID 0000-0002-1916-625X
Keywords
3D, модель, графіка, гра, екшен, литво, технологія, якість, виливок, розплав, газ, вплив, КІТС
Citation
Селівьорстова Т. В., Селівьорстов В. Ю., Чернов О. Д. Особливості реалізації графічного інтерактивного ігрового додатку для ознайомлення з технологією газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі. Системні технології. Дніпро, 2021. Т. 1. № 132. С. 3–22. DOI: 10.34185/1562-9945-1-132-2021-01.