Фазовий склад гальванічних залізно-нікелевих сплавів, отриманих за допомогою імпульсного струму

Abstract
UKR: У роботі наведені результати дослідження фазового складу сплавів залізо-нікель, отриманих при нестаціонарному електролізі. Встановлено, що використання уніполярного імпульсного струму призводить до значного збільшення кристалізаційної перенапруги на фронті кристалізації в момент дії імпульсу, що впливає на компонентний склад покриттів. Фазовий склад сплавів, що утворюється на катоді, відрізняється від представленого на рівноважній діаграмі стану залізо-нікель.
ENG: The paper presents the results of studying the phase composition of iron-nickel alloys obtained by unsteady electrolysis. It was found that the use of a unipolar pulse current leads to a significant increase in the crystallization overvoltage at the crystallization front at the moment of the pulse action, which affects the component composition of the coatings. The phase composition of the alloys formed at the cathode differs from that shown in the iron-nickel equilibrium diagram.
Description
Р. Ганич: ORCID 0000-0002-9767-8744; В. Заблудовський: ORCID 0000-0001-9930-2356; В. Артемчук: ORCID 0000-0002-6056-5834; Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; Р. Маркуль ORCID 0000-0002-7630-8963
Keywords
імпульсний струм, катодна перенапруга, фаза, сплав, діаграма стану, період решітки, мікровикривлення, вакансія, pulse current, cathode overvoltage, phase, alloy, equilibrium diagram, lattice spacing, microdistortion, vacant site, КХІЕ, КФ, КТІ
Citation
Ганич Р. П., Заблудовський В. О., Артемчук В. В., Зеленько Ю. В., Маркуль Р. В. Фазовий склад гальванічних залізно-нікелевих сплавів, отриманих за допомогою імпульсного струму. Фізика і хімія твердого тіла. Т. 22, № 1. С. 141–145. DOI: 10.15330/pcss.22.1.141-145.