Тези 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У збірнику наведені тези доповідей 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств», яка відбулась 29-30 листопада 2017 р. у м. Дніпро. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.
RU: В сборнике приведены тезисы докладов 6-й Международной научно-практической конференции «Перспективы взаимодействия железных дорог и промышленных предприятий», которая состоялась 29-30 ноября 2017 года в г. Днипро. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
Description
Keywords
збірник, тези доповідей, конференція, залізниці, промислові підприємства, сборник, тезисы докладов, конференция, железные дороги, промышленные предприятия, collection, theses, conference, railways, industrial enterprises
Citation
Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств : тези 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. ( Дніпро, 28.–29.11.2019 р.). Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. – 136 с.