Опозиція діяльності й бездіяльності людини в філософії Ч. Пірса (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Інновація», м. Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті аналізується феномен людської бездіяльності в прагматизмі Ч. Пірса. Особливу увагу приділено прагматистській концепції співвідношення віри й сумніву, а також основним чинникам і екзистенційним аспектам людської пасивності.
RU: В статье анализируется феномен человеческой бездеятельности в прагматизме Ч. Пирса. Особое внимание уделено прагматистской концепции соотношения веры и сомнения, а также основным причинам и экзистенциальным аспектам человеческой пассивности.
EN: The author consider the phenomenon of human inactivity in C. Peirce’s pragmatism. Special attention concentrated on the existential aspects of relations with the human activity and inactivity.
Description
Д. Снітько: ORCID 0000-0001-7417-7958
Keywords
діяльність, бездіяльність, віра, сумнів, екзистенція, деятельность, бездеятельность, вера, сомнение, экзистенция, activity, inactivity, belief, doubt, existence, КФС
Citation
Снітько, Д. Ю. Опозиція діяльності й бездіяльності людини в філософії Ч. Пірса : [препринт] / Д. Ю. Снітько // Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Бердянська сесія : матеріали І всеукр. наук.-практ. конф. (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 55–57.