Теоретичні дослідження вільних коливань прогінних будов розрахунковим прогоном 110 м серії 3.501.2-139

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуто результати теоретичних досліджень перших шести форм вільних коливань металевих прогінних будов із коробчатими елементами закритого типу і величиною розрахункового прогону 110 м серії 3.501.2-139.
RU: Рассмотрены результаты теоретических исследований первых шести форм свободных колебаний металлических пролетных строений с коробчатыми элементами закрытого типа и величиной расчетного пролета 110 м серии 3.501.2-139.
EN: The paper considers the outcomes of theoretical research of the first six forms of free vibration of metallic span structures with box-like close elements and the design span size of 110 m, of 3.501.2-139 series.
Description
Keywords
результати теоретичних досліджень, перші шість форм вільних коливань металевих прогінних будов, із коробчатими елементами закритого типу, результаты теоретических исследований, первые шесть форм свободных колебаний металлических пролетных строений, с коробчатыми элементами закрытого типа, the outcomes of theoretical research, the first six forms of free vibration of metallic span structures, with box-like close elements, КМТ
Citation
Харитонова, Т. Ф. Теоретичні дослідження вільних коливань прогінних будов розрахунковим прогоном 110 м серії 3.501.2-139 / Т. Ф. Харитонова, В. І. Борщов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 6. – С. 207–211. – DOI: 10.15802/stp2005/20448.