Обгрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизни та підвищення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002-09-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Abstract
UK: Робота присвячена обгрунтуванню норм утримання колії та норм допустимих швидкостей руху в перехідних кривих з неспівпаданнями відводів кривизни і підвищення зовнішньої рейки. Отримані теоретичні та практичні результати використані при розробці норм утримання колії в процесі її експлуатації.
RU: Работа посвящена обоснованию норм содержания пути и норм допустимых скоростей движения в переходных кривых с несовпадениями отводов кривизны и возвышения наружного рельса. Полученные теоретические и практические результаты использованы при разработке норм содержания пути в процессе ее эксплуатации.
Description
Н. Халіпова: ORCID 0000-0001-5605-6781
Keywords
відвод підвищення, відвод кривизни, неспівпадіння відводів, перехідні криві, взаємодії рухомого складу та колії, непогашене прискорення, допустимі швидкості, отвод возвышения, отвод кривизны, несовпадение отводов, переходные кривые, взаимодействие подвижного состава и пути, непогашенное ускорение, допускаемые скорости, removed of elevation, removal of curvature, straddling of removals, transitional curves, interaction of carriage and track, non extinguished acceleration, permissible speeds
Citation
Халiпова, Н. В. Обгрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизни та підвищення : автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.06 / Халiпова Н.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2002. – 21 с. Захист – 22 жовтня 2002 р.