Дослідження режимів роботи перетворювачів напруги для живлення асинхронного двигуна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українсьий державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 54 сторінках, вона містить 2 таблиці, 18 рисунків та 19 літературних джерел. У магістерській роботі досліджуються режими роботи перетворювачів напруги для живлення асинхронного двигуна. Мета дослідження – використання більш простого ШІМ із ступінчастим регулюванням струму. Дослідити перешкоди. Об’єкт дослідження – стрілочні ЕП змінного струму. Методи дослідження – провести аналізи перетворювачів для керування стрілочним електроприводом змінного струму та дослідити струм і напругу автономного інвертора з прямокутними імпульсами керування, а також визначити їх гармонічний склад. За результатами дослідження побачити що використання інвертора в схемі живлення електродвигуна змінного струму в стрілочному електроприводі можливе, але потрібне встановлення додаткових фільтрів для боротьби з завадами.
ENG: The master's thesis is completed on 54 pages, it contains 2 tables, 18 drawings and 19 literary sources. The master's thesis examines the modes of operation of voltage converters for powering an asynchronous motor. The purpose of the study is to use a simpler PWM with stepped current regulation. Explore obstacles. The object of the study is alternating current switchgear. The research methods are to conduct analyzes of converters for controlling an alternating current shunt electric drive and to investigate the current and voltage of an autonomous inverter with rectangular control pulses, as well as to determine their harmonic composition. According to the results of the study, it can be seen that the use of an inverter in the power circuit of an AC electric motor in an electric arrow drive is possible, but it is necessary to install additional filters to combat interference.
Description
Keywords
ЕП, ШІМ, асинхронні двигуни, трифазний, автономний інвертор, ключі, мостовий, інвертор, живлення, EP, PWM, asynchronous motors, three-phase, autonomous inverter, keys, bridge, inverter, power supply, ВКР, КАТ
Citation
Гончаров І. І. Дослідження режимів роботи перетворювачів напруги для живлення асинхронного двигуна : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. І. Гаврилюк ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 54 с.