Efficiency of Energy Storage Control in the Electric Transport Systems

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Politechnika Warszawska; Instytut Transportu, Poland
Abstract
ENG: The problems of storage and supplying the energy, together with reducing energy intensity for transport, are now crucial for developing sustainable and reliable transport systems. The energy network must be gradually adapted to new loads and power consumption patterns, especially in railways. The article aims to develop the simulation model to investigate the energy storage systems in its use in the electric transport infrastructure. The authors review selected technical solutions for electric energy storage in transport. The theoretical aspects of energy exchange in the energy storage systems were presented as a base for a continuous simulation model of electric transport power supply. In the non-periodic random voltage input applied to the storage unit, it is proposed to use the calculation method based on the Duamel integral to analyze its charge-discharge processes. The resistance functions were applied to analyze the traction power supply mode with variable in time and space by active loads. The simulation showed that the direct connection of the unit to the traction network significantly reduces the traction energy consumption.
UKR: Проблеми зберігання та постачання енергії, а також зниження енергоємності транспорту зараз є критичними для розробки стійких і надійних транспортних систем. Енергетичну мережу необхідно поступово адаптувати до нових навантажень і моделі споживання електроенергії, особливо на залізниці. Метою статті є розробка імітаційної моделі для дослідження системи зберігання енергії при її використанні в інфраструктурі електротранспорту. Автори оглядають обрані технічні рішення накопичення електроенергії на транспорті. Теоретичні аспекти енергетики обміну в системах накопичення енергії були представлені як основа для безперервної імітаційної моделі електричного транспорту живлення. У неперіодичному випадковій вхідній напрузі, що подається на накопичувач, для аналізу його зарядно-розрядних процесів пропонується використовувати розрахунковий метод, заснований на інтегралі Дюамеля. Функції опору були застосовані аби проаналізувати змінний у часі та просторі режим електропостачання активними навантаженнями. Моделювання показало, що безпосереднє підключення агрегату до тягової мережі значно знижує витрати тягової енергії.
Description
O. Sablin: ORCID 0000-0001-6784-648X; D. Bosyi: ORCID 0000-0003-1818-2490; Valeriy Kuznetsov: ORCID 0000-0003-4165-1056; K. Lewczuk: ORCID 0000-0002-0152-8531; I. Kebal: ORCID 0000-0002-8408-8294; S. S. Myamlin: ORCID 0000-0002-9204-4435
Keywords
energy storage, transport, charge process, discharge, traction power supply, simulation, Duamel integral, накопичення енергії, транспорт, інтеграл Дюамеля, зарядно-розрядні процеси, тягове електропостачання, моделювання, КЕЦБ (ДІІТ), КІСЕ
Citation
Sablin O., Bosyi D., Kuznetsov V., Lewczuk K., Kebal I., Myamlin S. S. Efficiency of Energy Storage Control in the Electric Transport Systems. Archives of Transport. 2022. Vol. 62, Iss. 2. P. 105–122. DOI: 10.5604/01.3001.0015.9569.