Аналіз та оперативне прогнозування електроспоживання на тягу поїздів на базі розвитку інформаційної моделі процесу перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999-04-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту
Abstract
UKR: Розроблено концепцію та створено комплекс програмних і технічних засобів формування і обслуговування інформаційної моделі повагонного відображення процесу перевезень в режимі реального часу, призначених для вирішення завдань оперативного аналізу і прогнозування потреби в електроенергії на тягу поїздів. Досліджено дані про витрати електроенергії на тягу, запропонована методика оперативного прогнозування потреби в електроенергії, мінімаксне форму синтезу оцінок приватних критеріїв в багаторівневих системах управління електропостачання.
RUS: Разработана концепция и создан комплекс программных и технических средств формирования и обслуживания информационной модели повагонного отображения процесса перевозок в режиме реального времени, предназначенной для решения задач оперативного анализа и прогнозирования потребности в электроэнергии на тягу поездов. Исследованы данные о расходах электроэнергии на тягу, предложена методика оперативного прогнозирования потребности в электроэнергии, минимаксную форму синтеза оценок частных критериев в многоуровневых системах управления электроснабжения.
Description
Захист — 24 травня 1999 р.
Сканировала Камянская Н. А.
Keywords
залізничний транспорт, інформаційні системи, енергозбереження, бази даних, багаторівнева оптимізація, генетичні алгоритми, железнодорожный транспорт, информационные системы, энергосбережение, базы данных, многоуровневая оптимизация, генетические алгоритмы, railway transport, Information Systems, energy savings, Database, multi-level optimization, genetic algorithms
Citation
Цейтлін, С. Ю. Аналіз та оперативне прогнозування електроспоживання на тягу поїздів на базі розвитку інформаційної моделі процесу перевезень : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.09 / С. Ю. Цейтлін ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Дніпропетровськ, 1999. — 20 с.