Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів

Abstract
UK: Визначені резерви у системах електропостачання залізниць для зниження втрат потужності за рахунок впровадження раціональних режимів системи тягового електропостачання. Запропонована цільова функція для завдання управління режимами системи електропостачання електрифікованого транспорту, що відрізняється врахуванням залежності тарифу за спожиту електроенергію від часу, а також урахуванням надійності перемикальних пристроїв, трансформаторів та опор контактної мережі. Експериментально доведено, що на основі математичної моделі із застосуванням інформації від АСКОЕ можна вирішувати завдання з управління режимами системи електропостачання електрифікованого транспорту.
RU: Определены резервы в системах электроснабжения железных дорог для снижения потерь мощности за счет внедрения рациональных режимов системы тягового электроснабжения. Предложенная целевая функция для задачи управления режимами системы электроснабжения электрифицированного транспорта, отличающийся учетом зависимости тарифа за потребленную электроэнергию от времени, а также учетом надежности переключающих устройств, трансформаторов и опор контактной сети. Экспериментально доказано, что на основе математической модели с использованием информации от АСКУЭ можно решать задачи по управлению режимами системы электроснабжения электрифицированного транспорта.
Description
В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897, В. Кузнецов: ORCID 0000-0003-4165-1056
Keywords
ПЕР, енергозбереження, регулювання напруги, режими електроспоживання, АСКОЕ, ТЭР, энергосбережения, регулирование напряжения, режимы электропотребления, АСКУЭ, Energy resources, energy efficiency, voltage regulation, power consumption modes, AMR, КІСЕ
Citation
Бітюков, С. Д. Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів / С. Д. Бітюков, В. Г. Сиченко, В. Г. Кузнецов // Українські залізниці. – 2014. – № 8(14). – С. 51–53.