Postmodernism as the end of Spiritual Culture (preprint)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
м. Дніпропетровськ
Abstract
EN: The contemporary «postmodern situation» may represent a more revolutionary time than any the Western world has ever known. The definition of postmodernism, the nature of postmodernity itself have been in the focus of scientists` attention for more than 30 years in such fields of knowledge as philosophy, sociology, literary criticism, language studies.
UK: Сучасний «постмодерністська ситуація» може являти собою більш революційний часу, ніж будь-який західний світ коли-небудь знав. Визначення постмодернізму, сама природа постмодерну були в центрі уваги вчених для більше 30 років в таких галузях знань, як філософія, соціологія, літературний критика, мовні дослідження.
RU: Современный «постмодернистская ситуация» может представлять собой более революционный времени, чем любой западный мир когда-либо знал. Определение постмодернизма, сама природа постмодерна были в центре внимания ученых 30 лет в таких областях знаний, как философия, социология, литературная критика, языковые исследования.
Description
Т. Власова: ORCID 0000-0001-5040-5733
Keywords
postmodernism, spiritual culture, постмодернізм, духовна культура, постмодернизм, духовная культура, КФП
Citation
Vlasova, T. I. Postmodernism as the end of spiritual culture: [preprint] / T. I. Vlasova // Християнська педагогіка в духовно-ціннісній парадигмі сучасної освіти: матеріали обл. наук.-метод. конф. – Дніпропетровськ. – 2011.