Корозійна поведінка насосно-компресорних труб з легованих хромовмісних сталей

Abstract
UKR: В роботі виконаний порівняльний аналіз якості насосно-компресорних труб, виготовлених зі сталей, які містять хром, типу 20Х13 мартенситного класу (група міцності L80 13Cr) різних виробників і дуплексної аустеніто-феритної сталі типу 02Х25Н7М4 (SAF 2507) на відповідність вимогам стандартів API Spec 5CT, API Spec 5CRA. На підставі наявних даних, результатів проведених металографічних та електрохімічних корозійних досліджень у модельних розчинах та економічній доцільності, рекомендовано матеріал для роботи в умовах конкретного газоконденсатного родовища.
ENG: The comparative analysis of the quality of the tubing made of chromium-containing steels such as 20Х13 type (AISI 420, grade L80 13Cr) from different manufacturers and duplex austenite-ferrite steel 02Х25Н7М4 type (SAF 2507) for compliance with API Spec 5CT, API Spec 5CRA standards was made. The specific material is recommended for use in a specific gas and condensate field based on the results of metallographic analysis and electrochemical corrosion studies in model solutions and the economic feasibility.
Description
С. Пінчук: ORCID 0000-0001-8501-7255; І. Рослик: ORCID 0000-0002-7168-6623
Keywords
насосно-компресорні труби, якість, корозія, потенціодинамічні криві, tubing, quality, corrosion, potentiodynamic curves, КПМ і ЗМ
Citation
Пінчук С. Й., Рослик І. Г., Гальченко Г. Ю., Амбражей М. Ю. Корозійна поведінка насосно-компресорних труб з легованих хромовмісних сталей. Теорія і практика металургії. 2021. № 3(128). С. 69–78. DOI: 10.34185/tpm.3.2021.09.