Пристрій відкривання та закривання кришок розвантажувального люка бункерного вагона

Abstract
UK: Пристрій відкривання та закривання кришок розвантажувального люка бункерного вагона складається з поздовжнього привідного вала і силового циліндра двобічної дії, розташованих під вагоном та кінематично з'єднаних з кришками люків. Крім того, привідний вал і силовий циліндр з'єднані між собою за допомогою кривошипа.
RU: Устройство открывания и закрывания крышек разгрузочного люка бункерного вагона состоит из продольного приводного вала и силового цилиндра двустороннего действия, расположенных под вагоном и кинематически соединенных с крышками люков. Кроме того, приводной вал и силовой цилиндр соединены между собой при помощи кривошипа.
EN: The device for opening and closure of the covers of unloading hatchway of bunker railroad car consists of longitudinal drive shaft and actuating cylinder of double-sided action located under the railroad car and cinematically connected with the hatch covers. Furthermore, the drive shaft and actuating cylinder are connected together with the help of the crank.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; В. Колбун: ORCID 0000-0003-2914-3390; О. Рейдемейстер: ORCID 0000-0001-7490-7180
Keywords
МПК B61D 7/28, транспортне машинобудування, залізничний транспорт, бункерний вагон, кришка розвантажувального люка, перевезення сипучих вантажів, патент, КВВГ, КТБМ
Citation
Пристрій відкривання та закривання кришок розвантажувального люка бункерного вагона: пат. 7854 Україна: МПК B61D 7/28. № 20041109816; заявл. 29.11.2004; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. 2 с.