Розвиток Наддніпрянської Україні в контексті Центрально-Східної Європи та епістемологічні піходи історичної антропології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НГУ, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Аналізується вплив історико-антропологічних чинників на розвиток наукових і культурних ідей і досягнень Наддніпрянської Україні в контексті Центрально-Східної Європи. Вивчаються ментальні і соціокультурні чинники історичного розвитку зазначеного цивілізаційного регіону.
ENG: The influence of historical-anthropological factors on the development of scientific and cultural ideas and achievements of TransDnieper Ukraine in the context of Central-Eastern Europe is analyzed. Mental and socio-cultural factors of the historical development of the specified civilizational region are studied.
Description
C. Айтов: ORCID 0000-0001-9049-5868
Keywords
Наддніпрянська Україна, Центрально-Східна Європа, історична антропологія, ментальність, етнічна психологія, TransDnieper Ukraine, Central-Eastern Europe, historical anthropology, mentality, ethnic psychology, КФУ
Citation
Айтов С. Ш. Розвиток наддніпрянської Україні в контексті центрально-східної європи та епістемологічні піходи історичної антропології : [препринт]. Гуманітарний журнал. 2007. Літо. С. 59–63.